Unngår tungtrafikk med ny gang- og sykkelbro

Gang- og sykkelbro over Grenseveien

Gang- og sykkelbro over Grenseveien

En ny 170 meter lang gang- og sykkelbro over Grenseveien sikrer at gående og syklende kan passere den tungt trafikkerte veien uten hjelp fra signalregulerte gangfelt.

Broen er en viktig del av infrastrukturen i den omfattende utbyggingen av Ensjø, et prosjekt som har fått slagordet: «Fra bilby til boligby».

Broen blir også en naturlig del av hovedsykkelveien fra Lørenskog og inn til Oslo sentrum.  En sykkeltelling fra 2008 viste at det passerte fra 230 til 290 syklister daglig i sommermånedene på denne strekningen, og antall transportsyklister forventes å øke betraktelig i årene fremover.

Det er i tillegg ventet at mange flere vil benytte den nye broen til å nå frilufts- og idrettsområder på Valle i årene fremover. Broen sørger for at man ikke er nødt til å passere Grenseveien ved hjelp av signalregulert gangfelt, noe som kan minske ulykkesrisikoen på en vei hvor det passerer ca. 20 000 kjøretøy i døgnet.

SykkelbroSykkelbroSykkelbro

Se flere bilder fra åpningen av broa på Flickr

Bygget for sikkerhet

Gang- og sykkelbroen over Grenseveien er en 170 meter lang plass-støpt betongbro. Den har adskilte felt for syklende og gående. Bredden på sykkelfeltet er 3 meter, og gangveien er 2,5 meter bred. Alle søyler er fundamentert på fjell med stålkjernepeler. Belysning på brua er integrert i rekkverksstolpene, og det er også effektbelysning under broa, som kan bli et fint element på mørke kvelder i parkanlegget.

Broen lander i vest i Tiedemannsparken, som skal bli hovedparken på Ensjø i fremtiden. Ettersom det blir kryssende gangtrafikk ved utløpet av broen er deler av broen bygget med hastighetsdempende tiltak. Gjentagende rumlefelt i sykkelbanen på broen skal bidra til at syklistene blir oppmerksomme på faren og naturlig senker hastigheten.

Les mer om Prosjekt Ensjøbyen på prosjektets nettsider

 

 

Del dette:

Facebook-kommentarer