Skateanlegg i Oslo?

Bymiljøetaten skal lage en plan for skateanlegg i Oslo. I planen vil vi blant annet kartlegge hvordan det står til med de skateanleggene som allerede finnes i Oslo, og samtidig se på hvor det kan være aktuelt å bygge nye anlegg.

I den forbindelse ønsker vi innspill fra dere som allerede bruker dagens skateanlegg, eller som tenker at dere kommer til å benytte eventuelle nye anlegg som blir bygget. Hvor kunne du tenke deg at det bygges et nytt anlegg i byen vår? Hva slags type anlegg kunne du tenke deg? Det er lov å komme med forslag til både store og små anlegg. Forslagene poster du i kommentarfeltet under innen 1. september 2013.

Innspillene vil synliggjøre hvilke skateanlegg det er behov for  i Oslo, og  bidra til at vi får en god oversikt over hvilke anlegg som bør bygges hvor.  Målet er en bedre tilrettelegging for skatere i byen.

Del dette:

Facebook-kommentarer