Trafikkagent 2015: Oppdrag skolevei

I år vil over 40 000 skolebarn i Oslo kunne kartlegge trygge og utrygge områder på egen skolevei i en egen mobilapplikasjon. Dette skal gi politikerne bedre grunnlag til å gjøre skoleveiene sikrere.

Trafikkagenten 2015: Oppdrag skolevei

Sangiu og Silje fra 4. klasse ved Bryn skole viser frem Trafikkagenten-appen, sammen med rektor Leif Arild Haaland, Bymiljøetatens prosjektleder Vibeke Rørholt og byråd Guri Melby.

«Trafikkagenten» heter mobilappen som i februar ble lansert for Osloskolens 1. – 7. klasse . Appen er et verktøy elevene kan bruke for å melde inn positive og negative erfaringer med egen skolevei.

Ved hjelp av egen smarttelefon eller lånetelefon registrerer barna både reisevaner og trafikksituasjoner på vei til skolen. Slik får man da vite hvordan elevene kommer seg til skolen, enten det er til fots, ved hjelp av sykkel eller om han/hun blir kjørt. I tillegg vil man få konkret informasjon om hvordan elevene selv oppfatter strekningen på vei til og fra skolen.

Appen er laget som et slags spill som kommuniserer med brukeren. Telefonens GPS-funksjon registrerer nøyaktig hvor eleven befinner seg til enhver tid, slik at når brukeren melder inn farlig veikryss, så vet appen nøyaktig hvilket kryss det er snakk om.

Når all data fra Trafikkagenten er samlet inn kommer Bymiljøetaten til å lage en rapport som vil oppsummere hvor i Oslo elever og foreldre føler seg trygge, og hvor man ønsker seg endringer på skoleveien.

– Vi håper vi med dette at vi får et godt grunnlag for å prioritere tiltak for å få trygge skoleveier, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby.

Hun trekker frem noen eksempler på tiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere. Som flere fartsdumper og trafikklys, forbedringer i kryss eller ved at man veileder elevene til å gå andre veier enn de gjør nå.

– Forhåpentligvis vil alle skoler i Oslo være med, og da vil vi ha masse informasjon fra ungene selv om hva de opplever som trygt og ikke, påpeker Melby.

PS. Trafikkagenten er utviklet i samarbeid mellom Bymiljøetaten, Transportøkonomisk institutt og Utdanningsetaten. Les mer og last ned app på www.trafikkagenten.no.

Del dette:

Facebook-kommentarer