Grünerløkkas nye, store park

På Nedre Foss, rett overfor Mathallen, har Bymiljøetaten bygd en av de største parkene på Grünerløkka. Nedre Foss park er en moderne og variert park for barn og voksne som også formidler stedets historie. Parken åpnes offisielt våren 2017, men er åpen for bruk allerede høsten 2016.

Parken består av fire hoveddeler: Mølleplassen, turvei langs elva, lekelandskap og gresslette.

Hjertet i parken er Mølleplassen, en plass med granittdekke som binder sammen alle gangveier i parken. Ved Mølleplassen er det bygd en tribune i skråningen som kan brukes som sitteplasser ved arrangementer eller dersom du kun skal slappe av i sola. Dette skal bli et livlig område, hvor vi ser for oss alt fra konserter til markeder. Ved Mølleplassen er det anlagt et lekelandskap med klatremuligheter og vannlek. Enkelte installasjoner, for eksempel møllehjul, er der for å fortelle områdets historie.

Formidler historien

Noe av det spesielle med parken er at den skal formidle stedets historie. Dette gjenspeiles i elementer som møllehjul og kvernsteiner. Midt i parken ligger Nedre Foss gård, Grünerløkkas eldste bygning. Det som antakelig er landets eldste mølle ble anlagt på Nedre Foss av munkene fra Hovedøya en gang mellom 1148–1200. Kornmølla ble drevet av kraften fra Nedre Foss, og mølledriften varte helt frem til 1985.

Turvei langs elva

Nedre Foss park er en del av Akerselva miljøpark. I dag går det ikke turvei langs hele Nedre Foss, men nå har også denne strekningen fått turvei. Krumtappen i den nye turveien er den bordgangen nord for studentsiloen. I arbeidet har vi felt en del trær for å få bedre frem sikten mot vestsiden av elva, spesielt i partiet mot Mathallen.

Miljøhensyn

Den varierte industrihistorien på Nedre Foss førte til mye forurensning i grunnen. Under arbeidet har vi kjørt svært mange lass med forurensede masser til godkjent deponi. Har du sett hvor mye flom det er nederst i Maridalsveien? På Nedre Foss skal vi anlegge regnbed for å redusere overvannet i området. Slike regnbed er viktig bidrag for å håndtere et våtere klima og en voksende by med hyppigere flom.

Del dette:

Facebook-kommentarer