Tårnseileren – et tårn for folk og fugler på Stovner

Bymiljøetaten og Bydel Stovner planlegger å bygge et tårn på Fossumberget, rett bak Stovner senter. Tårnet vil bli utformet som en gangbane uten trapper, som strekker seg 15 meter opp i luften. Veien opp langs gangbanen gir sikt over Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten. Turen opp i tårnet kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to og to kan spasere sammen opp i høyden. Avsatser langs gangbanen gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte sikten.

Tårn på Stovner

Turen opp i tårnet på Stovner kan oppleves som en vandring blant tretoppene. To og to kan spasere sammen opp i høyden, og veien opp langs gangbanen gir sikt over Groruddalens åser og bebyggelse med Oslofjorden i horisonten.

Gangbanen bæres av stolper av limtre som kan minne om trær eller greiner. De bærende stolpene fortsetter som trestammer opp gjennom gulvet, de omslutter avsatsene og skaper rom i tårnet som kan minne om «fuglereder» i trær. Stolpene huser fuglekasser for tårnseilere og stær. Her blir avsatsene et hvilested både for folk og fugler.

Bydel Stovner og Bymiljøetaten er initiativtakere til etableringen av tårnet og konstruksjonen er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark «Jesperudjordet for alle». Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon og et samlende identitetsskapende objekt. Dette er i tråd med anbefalinger fra Fafos områdeanalyse (Rurbane møter, Fafo-rapport 2013:02). Bydel Stovner finner at realisering av en attraksjon bygger opp under kommuneplan Oslo mot 2030 og VPOR Stovner-Rommens anbefalinger for tilrettelegging for ny byutvikling og nye kvaliteter i området.

Tårnets gangbane er 270 meter lang og har en jevn stigning på 1:15. Det tilrettelegges for hvile og opphold på fire romslige avsatser/ hvilepunkter langs denne gangbanen. Avsatsene er møblert med tilpassede lene-, ligge- og sitteelementer. Dekket på gangbanen er sklisikkert. God høyde på rekkverk og romslig bredde på gangbanen skaper en trygg og sikker opplevelse i tårnet. Bærende konstruksjoner plasseres mest mulig skånsomt i terrenget slik at rommet under tårnet ivaretas som et attraktivt friområde.

Tårnet og området rundt belyses med tilpasset funksjons- og stemningsbelysning. Belysningen, i og rundt tårnet, skal bidra til at området oppfattes som trygt og tilgjengelig. Tårnet er i prosjekteringsfase forprosjekt og har som mål å stå ferdig høsten 2017. Entreprisen er planlagt lagt ut på Doffin 1. juni.

Kontaktpersoner for Bymiljøetaten:
Truls Korsæth 02180 (prosjektleder)
Birgit Aune 02180 (ass. prosjektleder)

Del dette:

Facebook-kommentarer