Storgata får etterlengtet oppgradering

Storgata skal få en etterlengtet oppgradering. Kollektivtrafikk og fotgjengere skal prioriteres, og vi skal bygge plasser slik at det blir triveligere å oppholde seg der. Storgata strekker seg fra Kirkeristen til Nybrua, og hele gata planlegges oppgradert, fra fasade til fasade. To nye holdeplasser skal bygges (Hausmannsgate og Youngsgate) som erstatter dagens holdeplasser. Vann- og avløpsetaten skal også gjøre betydelige oppgraderinger av sine vann- og avløpsrør på strekningen. Byggeperioden er 2018–2020, med planlagt ferdigstillelse i 2020.

Reguleringsplan på høring

12. desember 2016 ble reguleringsplan for Storgata sendt ut på høring, med frist 30. januar 2017. Du kan lese mer om forslaget til reguleringsplan og gi ditt innspill på planinnsyn.

Bakgrunn

Oslo forventes å ha en sterk befolkningsvekst i årene fremover, noe som vil øke presset på byens transportsystem. Dette er en hovedgate med et stort behov for oppgradering. For å kunne tilby et godt trikketilbud har Oslo kommune besluttet å fornye hele trikkeparken. I den forbindelse skal hele infrastrukturen i denne gata rustes opp. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet blir fornyet.

Del dette:

Facebook-kommentarer