Levende grønne byer

Bymiljøetaten er vertskap for den nasjonale konferansen, Levende grønne byer, som arrangeres 22. – 23. mai i Oslo. Dette er en av flere arenaer der man har som mål å øke kompetansen på feltet by- og stedsutvikling, skape en god nettverksarena som skal bidra til å bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer, samt fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på by- og tettstedsutvikling.

Påmelding: http://bit.ly/2n9B6SU

Program

Klikk her for å laste ned programmet som PDF.

Mandag 22. mai

Konferansier: Jakob Linhave, avdelingsdirektør Folkehelsedivisjonen, Helsedirektoratet          

09.30 Registrering, kaffe og frukt
10.00 Velkommen
10:05 »Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve» v/ Bjørnar Laabak, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10:20 »Spirende Oslo» v/ Lan Marie N. Berg, byråd for miljø og samferdsel
10:35 “Livable cities” v/ Peter Bosselmann, Professor Emeritus of Architecture, City and Regional Planning, Landscape Architecture and Urban Design, University of California, Berkeley
11:20 PAUSE – Kaffe og frukt
11:35 »Fortauene er byens viktigste byrom» v/ Rainer Stange, partner, professor, landskapsarkitekt MNLA, Dronninga landskap
12.05 »En blå tråd» v/ Grete Hennissen, Midtbykoordinator, Trondheim kommune
12.35 »Alle behøver nærhet» v/ Alexander Ståhle, VD og Tekn. Dr Stadsbyggnad, Spacescape Stockholm
13:15 LUNSJ
14:15 »Hvordan gjør vi Oslo til en grønnere by?» v/ Helene Gallis, gründer Nabolagshager, daglig leder MAJOBO
14:45 »Verdiene av bytrær – mot et økosystemregnskap for Oslo?» v/ David Barton, Senior Research Scientist, NINA
15:15 Oppsummering dag 1
15:45 PAUSE – Kaffe og dagens bakst
16:00 Byvandring
19:30 Festmiddag, Sentralen

Byvandring

Avgang: fra Sentralen kl. 16.00 – hver tur tar ca. 2 timer

  • Havnepromenaden ØST
  • Havnepromenaden VEST
  • Bjerkedalen park
  • Hovinbekken
  • Bilfritt Byliv – områder i sentrum
  • Transformasjonsutvikling ved Akerselva
Tirsdag 23. mai

Konferansier: Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør Plan- og utredningsdivisjonen, Bymiljøetaten

08.15 Registrering, kaffe og frukt
08.30 Velkommen
08.35 “The participatory path toward a greener, livable and democratic city”, v/Deni Ruggeri, Ph.D, Associate Professor, NMBU
08.50 “Planlegging av grønnstrukturen i Oslo – hva kan vi lære av historien?“ v/Kine Thoren, Professor Landscape Architect  Dr. scient, NMBU
09.15 »Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder», presentasjon av  «Byrom – en idéhåndbok» v/Ellen Husaas, seniorrådgiver KMD
09.45 PAUSE – Kaffe og frukt
10.00 Byrom og forbindelser – gode eksempler fra hele landet
11.00 “God byplanlegging gir bedre folkehelse“ v/Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
11.30 LUNSJ
12.30 »Barnetråkk og Folketråkk – demokratisk planlegging og medvirkning» v/ Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver, arkitektur og byutvikling, Design og arkitektur Norge
13.00 »Grønne strukturer for trivsel og tilhørighet – et eksempel fra Giske kommune» v/Tonje Cecilie Stordalen, PhD student, NMBU
13.15 »Klimatilpasning – styrtregnsplan og blågrønne byrom i København» v/ Lykke Leonardsen, Programleder Grønne Byløsninger, København kommune
14.00 Oppsummering dag 2
14.10 Vel hjem

Se praktisk informasjon for konferansen nederst på denne siden.

Hvorfor er dette så viktig?

By- og stedsutvikling – Bedre miljø i byer og tettsteder! Det viktig med denne utviklingen er at det skjer til det beste for innbyggerne, næringsliv og naturen.
Bysatsing – Programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017) er rettet inn mot de største byområdene med den sterkeste befolkningsveksten, og skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.
Områdesatsinger – Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.
Stedsutvikling – God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Les mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by–og-stedsutvikling/id1235/

På portalen stedsutvikling.no finner man ideer, kunnskap, råd og gode eksempler til kommuner, fylkeskommuner og alle andre som arbeider med by- og tettstedsutvikling.

Praktisk informasjon

Tid og sted: 22. mai Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum – 23. mai Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo sentrum
Konferansemiddag: 22. mai Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum
Overnatting: Bestilles av deltakerne selv
Påmeldingsfrist: Onsdag 10. mai 2017

Priser

Full pakke: kr 1600,- inkluderer deltakelse og alle måltider inkl. festmiddag (treretters u/drikke)
Pakke dag 1: kr 1100,- inkluderer deltakelse og alle måltider inkl. festmiddag (treretters u/drikke)
Enkeltdagspakke: kr 500,- inkluderer deltakelse, lunsj og kaffepauser hver enkelt dag
Konferansemiddag dag 1: kr 600,- (treretters middag u/drikke)

Arrangører:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Statens Vegvesen
Helsedirektoratet
Riksantikvaren
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fakturering: Bindende påmelding, fakturering etter påmeldingsfrist
Kontaktperson: charlotte.solvang@bym.oslo.kommune.no

Del dette:

Facebook-kommentarer