Er Oslo European Green Capital i 2019 ?

Oslo by er i finalen i konkurransen om å bli European Green Capital 2019. Blant søkerne har fem byer kommet til finalen og ekspertene har vurdert Oslo til å være den byen som har best score av disse. Alle søkerbyene er vurdert på tolv miljøområder, og Oslo er satt som nummer en på hele åtte av disse. Det er for vårt arbeid innen klima, transport, natur, luftkvalitet, støy, avfall, energi, innovasjon og grønne arbeidsplasser. Ekspertenes vurderinger kan leses her: Technical Assessment Synopsis Report – EGCA 2019.pdf.

Verdens elbilhovedstad

Finaleplassen gjør oss stolte. Vi vet at alt ikke er perfekt, men mye av det vi får til blir vurdert som godt miljøarbeid. Ekspertene trekker særlig frem hvordan en by som vokser så fort holder fast på Markagrensen, og utvikler kvaliteter langs hovedvassdragene og fjorden. De er også imponerte over satsingen på elbil. Denne satsingen har gjort Oslo til verdens elbilhovedstad ved bruk av en stor virkemiddelpakke. De liker hvordan vi arbeider for å holde ressurser i kretsløp. Dette gjør vi ved å benytte for eksempel kloakk, mat- og hageavfall til biogass til byens busser og avfallsbiler.

Ambisiøse klimamål

Ekspertene trekker også frem klimamålene som ambisiøse og strategien for å nå målet som troverdig. Oslo skal allerede i 2020 halvere sine klimagassutslipp. Spesielt nevnes samarbeidet, Næring for klima, og innføringen av et bindende klimabudsjett for å følge opp kutt i egen virksomhet. Også arbeidet med gjenåpning av elver og bekker som har ligget i rør blir løftet frem. Særlig at vi vektlegger rent vann, tilbakeføring av natur inn i byen og håndtering av overvann.

31. mai møter Oslo de fire andre finalistene i Essen. Da skal vi vise juryen hvilke ambisjoner Oslo har på miljø, og hva som vil skje i byen i 2019 om vi mottar European Green Capital Award. 2. juni vet vi om vi vinner.

Oslos søknad kan du lese her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167082/Content/English/Politics%20and%20administration/Green%20Oslo/Application/Green%20Oslo%20Application.pdf

Del dette:

Facebook-kommentarer