Endring i avgiftstid og parkeringsavgift fra 11. januar

Sonekart for parkeringsavgift

Sonekart for parkeringsavgift

Bystyret har besluttet å øke avgiftstid og parkeringsavgift i Oslo.

Dette er i tråd med byrådets mål om redusering av biltrafikk i Oslo og bilfritt sentrum innen 2019. Den nye avgiftstiden på all offentlig parkering i Oslo skal utvides til kl 20 mandag-lørdag, samtidig som at det er vedtatt økt parkeringsavgift. I rød sone, dvs innenfor Ring 1 samt i Bogstadveien og Valkyriegata, heves parkeringsavgiften med 50 prosent, mens den i resten av byen øker med 20 prosent. Følg med på NY skilting og unngå bot.

Vi oppfordrer dere alle til å følge nøye med på skiltingen når dere parkerer. Endringene trer i kraft i rød sone fra 11. januar 2016, og utvides fortløpende til å gjelde alle avgiftssoner fra 1. februar 2016.

Bakgrunn

I tråd med byrådets mål om redusering av biltrafikk i Oslo og bilfritt sentrum innen 2019, forslo byrådet i sin tilleggsinnstilling i 2015 å heve parkeringsavgiftene og utvide avgiftstiden. Bystyret vedtok endringene i budsjettvedtaket i desember.

Nye takster

Nye takster rød sone:

30 min kr 27
1 t kr 56
1,5 t kr 90
2 t kr 134

Nye takster gul sone:

1 t kr 24
2 t kr 50

Nye takster blå og grønn sone:

Pr. time kr 13
Pr dag kr 58
Pr uke kr 152
Pr mnd kr 544

Del dette:

Facebook-kommentarer