Trygve Lies plass populær i nordisk konkurranse

Tre av de fire finalistene som deltok i konkurransen om å utvikle Trygve Lies plass på Furuset, har kvalifisert seg til den nordiske konkurransen. I alt 19 finalister fra alle de seks nordiske landene deltar i konkurransen. Under ser du de tre bidragene som omhandler Trygve Lies plass. Vinneren kåres 3. november.

De tre finalistene for Trygve Lies plass

Trygve Lies Plass - Flying Carpet

FLYING CARPET: Midt på plassen ligger et ”flyvende teppe” som en portal som både skiller og forbinder nordre og søndre del av plassen. Dette ”flyvende teppe” har en form som muliggjør fleksibel bruk av begge plassene. Portalen utnytter terrengfallet til å skape en naturlig rampeløsning ned til sykkel og bilparkering under «teppet». Juryen ble fasinert av det enkle og rene grepet, men det vil stille store krav til kvalitet i design og utførelse. Forslaget svarer godt på kriteriene og inspirerer til videre utvikling. Bidraget er levert av Magnus Wåge, Maria Mestres Domènech, Boris Bezan, Mara Partida Muñoz, Hector Mendoza Ramirez og Olga Bombac (Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio).

Trygve Lies Plass - Keen On The Screen

KEEN ON THE SCREEN: Forslaget svarer bra på de fleste kriteriene. Det har et element som kan ha stor overføringsverdi og som gir plassen et interessant særpreg. Det er en driftsmodell basert på en stor skjerm sentralt på plassen ved den grønne transporthuben. Her skal en egen driftsorganisasjon eller ”agent” holde hus. Herfra skal det inspireres, informeres, planlegges, organiseres, leies og lånes ut. I tillegg har forslaget en meget god analyse av situasjonen. Bidraget er levert av Thea Kvamme Hartmann, Inger-Lill Eikaas, Christine Gjermo, Ingebjørg Finnebråten, Anne Sandnes, Philip Stensrud, Kaja Tiltnes, Katy Chada, Helene Lund-Johansen, Tine Aagensen og Arve Olsen (Pir II Oslo AS, Civitas og Light Bureau).

Trygve Lies Plass - Cycle

CYCLE: Forslaget har som ambisjon å la sykkelen prege Trygve Lies plass på en oppsiktsvekkende måte. Over hele plassen går en sykkelbane som underdeler område i ulike soner. Samtidig tilpasser den seg ulike funksjoner samtidig som den gir plass til de naturlige forbindelseslinjene som går over plassen. Styrken og svakheten ved dette forslaget er sykkelens framskutte plass. På den ene siden gir sykkelbanen plassen en klar profil og den formidler et tydelig budskap om grønn transport. På den andre siden dominerer sykkelinstallasjonene så mye at de kan gå ut over andre kvaliteter. Juryen ble fasinert av det klare grepet og mener forslaget har et utviklingspotensial. Bidraget er levert av Kaja Strand Ellingsen, Amanda Helene Johnsen Solberg, Kyrre Sundal, Kurt Singstad, Martin Westley-Holand, Marco Boella, Rasmus B. Andersen, Signe Annika Haulrich, Francesca Cirla, Zhivka Georgieva, Marissa Metthiesen, Andrew Holt, Rasmus Hamann og Gudrun Jona Arinbjarnardottir (MAD, Active City Transformation og Architectopia).

Del dette:

Facebook-kommentarer