Leverandørseminar 27. september

Leverandørseminar

De nærmeste årene skal Oslo kommune ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes. Bymiljøetaten har fått ansvar for et antall større prosjekter til en verdi av drøyt 2 milliarder kroner. 27. september inviteres det til leverandørseminar.

– Prosjektene vi ønsker å presentere for leverandørindustrien ligger i størrelsesorden fra 200 millioner kroner og oppover, sier Eva Tømmervåg, som leder Gate-kollektiv seksjonen i Bymiljøetaten.

Klikk her for å lese mer om prosjektene.

Seminaret arrangeres på «Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter» i Rosenkransgate 2, den 27. september fra kl. 09.00 til kl. 13.00. Tømmervåg opplyser at det vil bli presentasjon av de ulike prosjektene som Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Sporveien skal gjennomføre i fellesskap. Det blir også anledning til å snakke med prosjektlederne i de ulike prosjektene og få mer detaljert informasjon.

Dette er en oppfølging av Bymiljøetatens forrige seminar i november i fjor.

Program

Tid Hendelse Hvem Merknad
0845 – 0900 Registrering/kaffe
0900 – 0910 Åpning/administrativt Siv Rønneberg, divisjonsdirektør Bymiljøetaten
0910 – 0920 Trikkeprogrammet Sporveien
0920 – 0950 Prosjektene i samlet plan Bymiljøetaten
1000 – 1245 Møte med det enkelte prosjekt Bymiljøetaten/Sporveien/Vann- og avløpsetaten Rotasjon mellom prosjektene
1245 – 1300 Felles oppsummering/avklaringer Bymiljøetaten
Del dette:

Facebook-kommentarer