Velg en side

28. november går startskuddet for oppgraderingen av nedre del av Thorvald Meyersgate. Dette er fase 2, som omfatter strekningen fra midt mellom Sofienberggata og Nordre gate ned til Søndre gate.

Denne delen av gaten stenger da for all gjennomkjøring i anleggsperioden og trikkeholdeplassen på  Schous plass legges midlertidig ned. Den gjenåpner i ny drakt når oppgraderingen  i nedre del er ferdigstilt.
Trikkeholdeplassen på Olaf Ryes plass gjenåpner samtidig som Schous plass legges ned.

Klikk her for illustrasjon over fase 2

Varsel om nattarbeid i 2 netter

For å klargjøre for arbeidet i fase 2 må vi legge om  klatrevekselen for trikken slik at den går på ett spor i den delen av gaten som skal oppgraderes. Dette arbeidet må gjøres på natten når trikken ikke er i drift.
Tidspunktet for disse arbeidene er satt til natt til 26. november og natt til 28. november (det vil ikke være støyende arbeid natt til 27.).
Natt til 26. er det arbeid fra 01:00 – 05:00 og den 28. starter vi 20:00 og jobber til første trikken går ca. 05:00. Dette vil være støyende arbeid.

Alternativt oppholdssted

De som av helsemessig årsak har behov for alternativt overnattingssted disse to nettene  må dokumentere dette med legerklæring. Legeerklæring og opplysninger om bostedsadresse, og kontaktinfo sendes innen 24.november til postmottak@bym.oslo.kommune.no merket «Alternativt overnattingssted».

  • I nyhetsbrevet får du siste info om oppgraderingen av Thorvald Meyersgate. Meld deg på her.

Dette skal gjøres i fase 2

I fase 2a planlegger vi at arbeidene foregår på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord ned til Søndre gate i sør.

I fase 2b planlegger vi at arbeidene foregår på østsiden fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra Søndre gate i sør til mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord.

Dette skal gjøres fra 28. november og frem til  jul:

Gatedekket på vestsiden fra utestedet Memphis til Nordre gate skal rives. Det skal fjernes masse og lages føringsveier i fortauets ytterkant. Så skal det settes kantstein og fylles opp igjen. Mens dette pågår blir det smalt fortau på strekningen. Når arbeidet på fortauet er ferdigstilt begynner vi med sporbygging i veibanen. Det innebærer fjerning av masse og gamle skinner, forskaling, påfyll av betong, asfaltering, fresing og fuging og legging av nye skinner.
Vi skal også sette 3 nye sandfang før jul i kryssene  Leirfallsgaten, Korsgata og Nordre Gate. Hvert sandfang tar ca. 5 dager å ferdigstille.I anleggsperioden vil vi veksle mellom å holde kryssene Nordre gate og Korsgata åpne. Det vil alltid være ett  krysningspunkt åpent for kjøring i begge retninger.

Hvordan vil dette påvirke deg?

Omfattende anleggsarbeid medfører små og store utfordringer for beboere, næringsliv og alle som bruker gaten. Det blir tidvis mye støy, det blir omdirigering og traseendringer for fotgjengere. Vi skal uansett prøve det vi kan å tilrettelegge slik at ulempene blir minst mulig for dere som blir berørt.

Ingen biltrafikk ut og inn av portrom
Det vil ikke være mulig å kjøre bil til portrom, eventuelle parkeringskjellere og andre adkomster i Thorvald Meyers gate mellom Sofienberggata og Nybrua under arbeidene.

Har du større leveringer, som flyttelass eller lignende, vil vi så langt det lar seg gjøre opprette en midlertidig lomme for dette i sidegatene. Husk bare å gi beskjed til entreprenør i god tid. Du kan ta kontakt med entreprenørens nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no ved behov.

Beboerparkeringskort som mulig kompensasjon
Bymiljøetaten har ikke erstatningsansvar dersom du mister adkomst til parkering i portrom eller parkeringskjeller under arbeidet. Vi vil likevel kompensere med beboerparkeringskort for deg som oppfyller kriteriene. Alt du trenger å gjøre er å sende dokumentasjon på privat parkeringsplass som blir utilgjengelig i minst to uker som følge av arbeidene og kopi av kvittering på betalt beboerparkeringstillatelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no. For å få refusjon av tillatelsen må du betale for hele beboerparkeringstillatelsen med en gang. (Du kan ikke velge delbetaling). Merk eposten med «saksnummer 18/29975». Husk å oppgi postadresse og kontonummer for refusjon.

Trikk på enkeltspor i anleggsperioden

I hele anleggsperioden går trikken på ett spor. Det blir ikke trikkestopp på strekningen hvor anleggsarbeidet pågår. Når anleggsarbeidet pågår i fase 2, nedre del, er ikke stoppet ved Schous plass i drift, men det åpner igjen når denne delen er ferdig.

Stengt for gjennomkjøring

Anleggsområdet i Thorvald Meyers gate mellom Sofienberggata og Søndre gate blir stengt for all biltrafikk ut fase 2, nedre del (estimert sommer 2020). I forbindelse med arbeidene må også parkering i flere av sidegatene midlertidig fjernes. Enkelte sidegater er allerede omgjort fra enveis til toveis trafikk. Det kan komme flere endringer. Skilting  vil settes opp  i forkant. Les mer om stengingen her.

Tre faser: midtre, nedre og øvre

Oppgraderingsarbeidene i Thorvald Meyers gate er delt inn i tre hovedfaser:

Fase 1 (midtre del)
Fase 2 (nedre del)
Fase 3 (øvre del)
Videre er hovedfasene delt opp i underfaser, som igjen vil utføres i etapper. Både hovedfasene og underfasene er satt opp for å ivareta trafikkavviklingen til trikken og sikkerheten for alle. Vi må f.eks. legge til rette for at Oslo brann- og redningsetat hele tiden har tilgang til bygningene i området. I tillegg til å vareta sikkerheten, vil faseoppdeling også medføre mindre ulempe for beboere, næringsdrivende og andre brukere av Thorvald Meyers gate.

Fase 3, øvre del
3a. I fase 3a planlegger vi at arbeidene foregår på østsiden fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Helgesens gate og Seilduksgata i sør til opp mot Øvrefoss i nord. Det vil også utføres arbeider fra Thorvald Meyers gate i svingen fra sentrum inn mot Birkelunden holdeplass.

3b. I fase 3b planlegger vi at arbeidene foregår på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Helgesens gate og Seilduksgata i sør til opp mot Øvrefoss i nord. Det vil også utføres arbeider svingen i Schleppegrells gate og opp i Toftes gate.

Klikk her for å åpne kart med illustrasjon over fase 3.

.Vil du holde deg oppdatert om prosjektet?

Hvem kan jeg kontakte?

Har du spørsmål om arbeidene og sikkerheten? Eller har du spørsmål om tilrettelegging og praktiske løsninger for varelevering, flyttelass, eller adkomst for beboere eller kunder? Send e-post til nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan Thorvald Meyers gate oppgraderes, som fremdriftsplaner? Eller har du andre spørsmål til Bymiljøetaten som byggherre? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

 

 

Del dette: