Det går raskt fremover

Det er gledelig å konstatere at anleggsarbeidet har god progresjon og at vi ligger godt foran skjema. Vi har bra med mannskap og har derfor kapasitet til å jobbe flere steder samtidig. Dette gjør at vi etter all sannsynlighet vil kunne ferdigstille gaten i sin helhet før estimert tid.

Etter nyttår starter vi derfor friskt opp det nye året med å stikke spaden i jorden i det vi kaller fase 3 som i sin helhet omfatter strekningen fra midt mellom Helgesens gate og Seilduksgata og opp til Sannergata.I  første omgang skal vi jobbe mellom Schleppegrells gate og Hesselbergs gate. Det blir derfor endret kjøremønster og parkeringsrestriksjoner på denne strekningen fra og med 6. januar.

For å være sikker på at du får informasjonen du trenger om anleggsarbeidet anbefaler vi deg å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på nyhetsbrevet her

 

Arbeidene i Fase 2 fortsetter

Samtidig som vi starter opp i Fase 3 fortsetter arbeidene i nedre del av gaten.
Siden oppstart i fase 2, 28. november er gatedekket på vestsiden fra utestedet Memphis til Nordre gate revet og vi har fjernet masse og gamle skinner. Deretter har vi jobbet med forskaling, påfyll av betong, asfaltering, fresing og fuging og legging av nye skinner.
På østsiden nederst i gaten valgte vi å grave opp og ferdigstille ny opi-kanal som er trase for fremtidig teknisk infrastruktur. Dette for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og næringsliv når vi starter opp med påfølgende arbeid i fase 2b. Vi rakk også å etablere sandfang i alle kryss nedenfor Sofienberggata.Etter nyttår ferdigstiller vi det vi har påbegynt på vestsiden i denne delen av gaten og begynner med samme oppgradering på østsiden når det er klart.

Det som gjenstår i fase 1, midtre del ferdigstilles også utover nyåret.

I den forbindelse er det betimelig å minne om at tidsfrister og fremdriftsplan i prosjektet er retningsgivende og ikke absolutte.
Anleggsarbeid i bygater kan by på utfordringer og det er ikke alltid lett å vite hva som befinner seg under bakken. Dukker det for eksempel opp fortidsminner må vi ha fagfolk på banen for videre vurdering og dette kan forsinke arbeidet.

Som kuriosa kan vi nevne at da vi gravde opp hjørnet av Birkelunden tidligere i høst for å sette nytt fordrøyningsmagasin, dukket det noe uventet opp et flislagt rom under bakken. Dette viste seg å være rester fra et offentlig toalett som ble nedlagt i 1974.

Julestengt og god jul!

Det vil ikke være anleggsarbeid mellom 20. desember og 5. januar. Det vil være noe arbeid med nye veggfester til gatebelysning enkelte steder 2. og 3. januar men dette er ikke støyende arbeid.

Vi vil benytte anledningen til å takke beboere og  næringsliv og alle andre som berøres av anleggsarbeidet. Vi vet det er krevende og en tålmodighetsprøve for mange. Vi  håper dere allikevel gleder dere sammen med oss til hele gaten blir ny.

 

 

 

 

 

 

Del dette: