Kart over anleggsfase 1a

Kart over anleggsfase 1a

Slik berøres du av anleggsarbeidet

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate starter for fullt 25. februar. Området som først blir gjerdet inn som anleggsplass, er Thorvald Meyers gate 67/62A og opp til Thorvald Meyers gate 49-51 (vest) 38F/38A (øst).

Arbeidstid

Anleggsarbeidet foregår 07.00–19.15 mandag til fredag og 07.00–18.00 lørdager. Daglig pause i arbeider er planlagt å være mellom 11.00-11.30 og 16.00-16.30.

Støy

Arbeidene vil påvirke hverdagslivet selv om vi har tilpasset arbeidene så langt det lar seg gjøre. Entreprenøren vår har også fått dispensasjon fra bydelsoverlegen til å utføre støyende arbeider. Vi vil varsle på sms til berørte når ekstra belastende arbeider må utføres.

Nattarbeid i Thorvald Meyers gate 20.2–25.2.

Trikken skal gå på enkeltspor i anleggsperioden, og derfor må vi anlegge en klatreveksel for trikken, dvs. et opphøyd trikkespor der trikken venter på grønt lys. Dette arbeidet utføres i perioden 20. februar– 24.februar ca. kl. 01.00–05.00, når trikken ikke går.
Les mer om nattarbeidet

Trikk på enkeltspor i anleggsperioden

I hele anleggsperioden går trikken på ett-spor. Det blir ikke trikkestopp på strekningen hvor anleggsarbeidet pågår. Mens anleggsarbeidet pågår i midtre del, er ikke stoppet ved Olaf Ryes plass i drift, men det åpner igjen når denne delen er ferdig (dvs. etter 6-8 måneder).

Stengt for gjennomkjøring

Thorvald Meyers gate mellom Helgesens gate og Nordre gate blir stengt for all biltrafikk fra 24. februar, og helt stengt til anleggsarbeidene står ferdig ut fase 1 (estimert høsten 2019). I forbindelse med arbeidene må også parkering i flere av sidegatene midlertidig fjernes. Det settes opp skilting i god tid før det trer i kraft. I april utvides stengingen, og Thorvald Meyers gate stenges mellom Nordre gate og Seilduksgata.
Les mer om stengingen

Tre faser: midtre, nedre og øvre

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate inndeles i tre faser: midtre, nedre og øvre del. Se illustrasjonen. Hver del er estimert til å ta 6–8 måneder. Hver fase deles så inn i mindre strekninger, og vi starter opp ved Olaf Ryes plass (fase 1a).

Se også

Prosjektside om Thorvald Meyers gate

Del dette:

Facebook-kommentarer