Bispegata blir kollektivgate

Bjørvika og Gamlebyen knyttes sammen

Bystyret har vedtatt reguleringsplanen for Bispegata. Det skal bygges trikketrasé i Bispegata slik at kollektivforbindelsen fra Dronning Eufemias gate i vest fullføres og kobles på Ekebergbanen i øst. Strekningen tilrettelegges også for syklister, med adskilte sykkeltraséer i begge retninger.

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. Målet er at 87 nye trikker skal være tatt i bruk innen 2024. Utskiftingen krever at trikkeskinner og infrastruktur rustes opp, samtidig som gater og byrom skal fornyes. I Bispegata bygges en helt ny trikketrasé.

Avdelingssjef i Prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson, er glad for at Bystyret har gått inn for reguleringsplanen for Bispegata-prosjektet, hvor Bymiljøetaten er byggherre.

– Som en del av Fjordbyplanen og utbyggingen av Bjørvika ble kollektivtraséen i Dronning Eufemias gate ferdigstilt for noen år siden. Traséen i Bispegata har stått på vent på grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S, for å unngå å måtte grave opp gaten på nytt, forklarer Carlsson.

Binder sammen nye og gamle Oslo

Byggearbeidet er planlagt å starte i slutten av 2018. Bispegata fra Trelastgata og til Dyvekes bru, blir kollektivgate. Trikketraséen kobles sammen med trikkelinjene i Dronning Eufemias gate i vest og Oslo gate i øst.

– Når prosjektet er ferdig vil Bispegata oppleves som et flott bindeledd mellom det moderne Oslo, med Barcode og Lambda, og Gamlebyen, sier Carlsson.

Illustrasjonsbilde av Bispegata.

Illustrasjon: Det skal bygges trikketrasé i Bispegata slik at kollektivforbindelsen fra Dronning Eufemias gate i vest fullføres og kobles på Ekebergbanen i øst.

Omleggingen til kollektivgate innebærer at Bispegata sperres for personbiltrafikk og fremkommeligheten for trikk og buss styrkes.

– Og ikke minst blir det tryggere for syklistene som får separate sykkelfelt. Sykkelfeltene legges bak holdeplassene for å unngå konflikter med bussen, forklarer Carlsson.

I tillegg er strekningen omkjøringsvei når Ekebergtunellen er stengt, og må derfor holdes åpen til enhver tid.

Historiske Oslo torg

Bymiljøetatens prosjekt skal grave i den aller eldste delen av Oslo, med mange ytre faktorer som må hensyntas og med ulike aktører som bygger i parallell. Gravearbeidet gjøres i samarbeid med arkeologiske myndigheter.

– Arkeologene skal følge med om det dukker opp fortidsminner under gravingen. Det er viktig med et årvåkent øye for eventuelle kulturminner under bakken, sier Carlsson.

Etablerer Oslo torg

Oslo torg, som ligger i krysset mellom Bispegata og Oslo gate, skal rettes opp og gjøres trafikksikkert for alle trafikantgrupper.

– Torget, som i dag fremstår som et litt slitent veikryss, vil bli bedre for de som ferdes der, avslutter Carlsson.

Les mer om prosjektet
Les mer om trikkeprogrammet i Oslo.

Del dette: