Velg en side

oppgradering av Bispegata

Byggeperiode: 2019-2020.

Hvor?

Prosjektet omfatter Bispegata, fra Kong Håkon 5.s gate til Oslo gate og videre til og med krysset med St. Halvards gate. I tillegg inngår Oslo gate fra Bispegata til Clemens gate. Totalt strekker prosjektet seg ca. 450 meter.

Aktuelt

30. januar 2019 ble Bispegata stengt permanent for biltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Men Bispegata vil fortsatt fungere som omkjøringsvei når Ekebergtunnelen er stengt, og bussen vil fortsette som vanlig i dagens trasé.

Hva skal gjøres?

Oslo kommune har besluttet å ruste opp Bispegata til kollektivgate. Trikketraséen i Dronning Eufemias gate i vest forlenges opp Bispegata og kobles på eksisterende trasé i Oslo gate i øst. Det skal bygges nye holdeplasser og adskilte sykkelfelt i begge retninger. Bispegata gjøres om til kollektivgate på strekningen mellom Trelastgata og Dyvekes bru. I tillegg skal Oslo torg, som ligger i krysset mellom Bispegata og Oslo gate, etableres.

Hvorfor?

Bispegata er en viktig kollektivforbindelse og skal knytte Bjørvika og Gamlebyen sammen. Kollektivtraséen i Dronning Eufemias gate ble ferdigstilt for noen år siden. Bispegata ble satt på vent i påvente av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S. Strekningen inngår også i hovedsykkelveinettet i Oslo. I tillegg er gata omkjøringsvei for biltrafikk når Ekebergtunnelen er stengt, og må holdes åpen til enhver tid. Gateopprustningen henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. Du kan lese mer om det på Fremtidens byreise.

Milepæler

Bystyret vedtok reguleringsplanen for Bispegata 20. desember 2017. Høsten 2018 ble prosjektet lagt ut på anbud. 12. desember 2018 bevilget bystyret kostnadsrammen på 500 millioner kroner. Prosjektet startet 21. januar 2019 og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2020.

Nyheter om Bispegata

Bymiljøetaten signerer avtale med HAB Construction AS (pressenotat 14.12.2018)
Oslo kommune oppgraderer Bispegata for 500 mill (pressenotat 12.12.2018)

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder: Jessica Bergstrand

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Meld deg på nyhetsbrev om oppgraderingen av Bispegata

* må fylles ut


Del dette: