God dialog med næringsdrivende og gårdeiere er viktig for Bymiljøetaten som byggherre i Thorvald Meyers gate. Våren 2017 arrangerte Bymiljøetaten to møter med de næringsdrivende i Thorvald Meyers gate. På disse møtene ble det utnevnt representanter for de næringsdrivende som skulle utgjøre en samarbeidsgruppe for oppgraderingen Thorvald Meyers gate. Etter hvert ble også Løkka gårdeierforening del av gruppa. Første møte i samarbeidsgruppa ble holdt i september 2017. Nedenfor finner du oppsummeringer fra møtene.

Relevante dokumenter

Presentasjon fra møte med næringsdrivende (midtre og øvre del), 15.03.2017
Presentasjon fra møte med næringsdrivende (nedre del), 12.05.2017
Oppsummering, møte 1 i samarbeidsgruppa, 04.09.2017
Oppsummering, møte 2 i samarbeidsgruppa, 09.10.2017
Oppsummering, møte 3 i samarbeidsgruppa, 14.11.2017
Oppsummering, møte 4 i samarbeidsgruppa, 27.11.2017
Oppsummering, møte 5 i samarbeidsgruppa, 31.01.2018
Oppsummering, møte 6 i samarbeidsgruppa, 20.03.2018
Oppsummering, møte 2 i kommunikasjonsgruppa, 17.04.2018
Oppsummering, møte 7 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 12.06.2018
Oppsummering, møte 8 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 03.10.2018
Oppsummering, møte 9 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 11.12.2018
Oppsummering, møte 10 i samarbeidsgruppa, 19.2.2019

Se også

Prosjektside om Thorvald Meyers gate

Del dette: