Fremtidens byreise

Oppgradering av Oslo

Fremtidens byreise

For å kunne tilby et godt trikketilbud skal Oslo kommune gradvis fornye hele trikkeparken fra 2020. For å kunne ta i mot de nye trikkene, må trikkeinfrastrukturen i en rekke gater oppgraderes. Som del av oppgraderingen skal gater og byrom rustes opp og gamle avløps- og vannrør byttes ut. Etter planen skal de første nye trikkene prøvekjøres i løpet av 2020.

Det er Bymiljøetaten og Sporveien som har ansvaret for oppgraderingen. Sporveien har ansvaret for prosjekter som er rene trikkeoppgraderinger, mens Bymiljøetaten har ansvaret for prosjekter som også innebærer gateopprustning. Nedenfor finner du mer informasjon om Bymiljøetatens prosjekter:

Grefsenveien
Thorvald Meyers gate
Storgata
Tinghuset-Tullins gate
Prinsens gate og Tollbugata
Bispegata
Kongsveien

Har du spørsmål? nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Se også: Fremtidens byreise