Velg en side

Grünerløkkas nye, store park

På Nedre Foss, rett overfor Mathallen, har Bymiljøetaten bygd en av de største parkene på Grünerløkka. Nedre Foss park er en moderne og variert park for barn og voksne som også formidler stedets historie. Parken ble offisielt åpnet våren 2017, og består av fire deler: Mølleplassen, turvei langs elva, lekelandskap og gresslette.

Hjertet i parken er Mølleplassen, en plass med granittdekke som binder sammen alle gangveier i parken. Ved Mølleplassen er det bygd en tribune i skråningen som kan brukes som sitteplasser ved arrangementer eller dersom du kun skal slappe av i sola. Dette er et livlig område hvor vi ser for oss alt fra konserter til markeder. Ved Mølleplassen er det anlagt et lekelandskap med klatremuligheter og vannlek, som er blitt svært populært av barn og barnefamilier.

Formidler historien

Noe av det spesielle med parken er at den formidler stedets historie. I amfibiet kan du se illustrasjoner av Nedre Foss sin historie formidlet av kunstneren Lars Fiske. Som del av parken ligger Nedre Foss gård, Grünerløkkas eldste bygning. Det som antakelig er landets eldste mølle ble anlagt på Nedre Foss av munkene fra Hovedøya en gang mellom 1148–1200. Kornmølla ble drevet av kraften fra Nedre Foss, og mølledriften varte helt frem til 1985. Dette gjenspeiles i lekeparken som har gamle møllehjul, klatreapparat som ser ut som kvernsteiner og ei vannrenne med små demninger.

Turvei langs elva

Nedre Foss park er en del av Akerselva miljøpark. Tidligere var det ikke turvei langs hele Nedre Foss, men nå har også denne strekningen fått turvei. Krumtappen i den nye turveien er bordgangen nord for studentsiloen. I arbeidet har vi felt en del trær for å få bedre frem sikten mot vestsiden av elva, spesielt i partiet mot Mathallen.

Miljøhensyn

Den varierte industrihistorien på Nedre Foss førte til mye forurensning i grunnen, og under arbeidet har vi kjørt svært mange lass med forurensede masser til godkjent deponi. Har du sett hvor mye flom det er nederst i Maridalsveien? På Nedre Foss har vi anlagt et regnbed for å redusere overvannet i området. Slike regnbed er viktig bidrag for å håndtere et våtere klima og en voksende by med hyppigere flom.

Del dette: