Leietaker til «Butikken» på Håøya

Bymiljøetaten skal leie ut det opprinnelig gamle sprengstofflageret i Tåjebukta på Håøya. Bygningen, som også er kulturminne (underlagt Akershus fylkeskommunes kulturminnevern), går under navnet «Butikken» siden den i flere år ble benyttet til nærbutikk på øya.

Håøya er i en svært positiv utvikling for tiden. Øyas attraksjoner tiltrekker seg et stadig økende publikum, og vi ønsker flere gode tiltak for å gjøre øya spennende for enda flere. 

«Butikken» ligger nær den planlagte gjestehavnen i Tåjebukta, og vil dermed være et naturlig sted å søke informasjon om Håøya og gjerne om historisk kystkultur i og langs Oslofjorden generelt.

Butikken på Håøya

«Butikken» er opprinnelig en murbunker med buet tak. I dag består bygningen av 8 rom hvorav ett dekker ca. halve gulvarealet.

Hva ønsker vi?

Vi søker leietaker som kan tilby kreativ og publikumsvennlig bruk av bygningen.

Bymiljøetaten vil evaluere på følgende kriterer:
Planidé(er)
Økonomiplan
Gjennomføringsevne
Referanser

Søknad sendes:
ellen.lovseth@bym.oslo.kommune.no

Tidsfrist: 1. desember

Detaljert informasjon

Bygningen ligger i Tåjebukta på Håøya i Drøbaksundet, Frogn kommune. Den er bygget som sprengstofflager på begynnelsen av 1900-tallet. Senere har bygningen vært brukt til nærbutikk med leilighet og senest til lager for skjærgårdstjenesten.

Det er Oslo kommune som eier mesteparten av Håøya med påstående bygninger.

Det er Bymiljøetaten som forvalter og drifter øya.

Frem til omkring 1990 var det mange som oppholdt seg på Håøya store deler av sommeren både i telt og i hytter. I perioden fra ca 1990 frem til ca 2010-11 har det vært nedgang i besøkstallet.

Nå er 3 av bygningene på øya leiet ut som kystledhytter som kan bookes av alle, og vi har jobbet mye med å gjenåpne flere gjengrodde landskaper på øya.  Vi har inngått avtale med en bonde om å holde beitedyr på Håøya. Hans geiter hjelper oss å holde landskapene åpne. Geitene er også blitt en attraksjon for øyas besøkende.

Geitebonden driver også en form for seterbruk med håndmelking av et tyvetalls geiter og produserer ost, brød og kanelsnurrer. Disse tiltakene har også bidratt til at øya nå har et økende besøk.

Bymiljøetaten i ferd med å rehabilitere flere av bygningene på øya for, etter hvert, å kunne tilby lokaler til matlaging, bespisning og overnatting for større grupper.

Det er nå bore-vann i tappekranene på øya. Vannet blir renset og er godt drikkevann.

I Frogns kommuneplan er Tåjebukta avsatt som småbåthavn. Bymiljøetaten jobber for tiden med en reguleringsplan for Tåjebukta som innbefatter en gjestehavn for omkring 100 fritidsbåter og en potensiell fergebrygge.

Håøya består av tre sammenhengende øyer med en unik variert natur og en brokete historie: nordre- midtre og søndre Håøya. På alle deler av øya finnes kulturminner og spennende vegetasjon. I nord er det rydningsrøyser. På midten er det bygninger fra jordbrukstiden og fra sprengstoffabrikktiden. På søndre er det gammelt forsvarsanlegg.

Det gamle vannreservoaret som forsynte øya med drikkevann er ikke godkjent av mattilsynet. Bymiljøetaten har derfor erstattet dette med bore-vann og installert et godkjent renseanlegg som nå leverer rent drikkevann til øya.

Søndre Håøya er den største øya og er naturreservat. Helt på sørspissen av denne ligger et gammelt forsvarsanlegg som eies av forsvaret.

«Butikken» og Tåjebukta ligger på Midtre Håøya, der også alle de andre bygningene er plassert. Denne delen av øya er avgrenset av Tåjebukta, Håøybukta/Sagbukta og Dragsund. Disse buktene er populære fortøyningsplasser for båtfolket.

Nordre Håøya er naturområde som beites av den største geiteflokken.

Kartskisse over alle bygninger på midtdelen av øya

Kartskisse over alle bygninger på midtdelen av Håøya

Skogshytta (som nå kalles Eldhuset), Gamlegården og Badstua er kystledhytter. Baklia er ysteri og seter. Kaféen skal utvikles til serveringssted. Messa er under utredning for overnatting og bespisning for større grupper.


Det er fremdeles store områder på Håøya som er tilrettelagt for enkelt campingliv, særlig ved Mølla og Messa. Dette er flate plenarealer. Det er også etablert noen grillplasser med fastgriller.

I Tåjebukta er det gode toalettforhold med vannbaserte toaletter. Flere av utedoene på øya vil etter hvert bli erstattet med moderne vannbaserte toaletter.

Flere av bygningene på øya vil bli restaurert/oppgradert, og Bymiljøetaten vil vurdere hva slags aktiviteter som skal inn i de ulike bygningene.

Butikken står nå for tur. Etter å ha vurdert innkomne søknader vil Bymiljøetaten innkalle de vi anser som de beste prosjektene til en intervjurunde før vi beslutter hvem som får leie bygningen. 

Del dette:

Facebook-kommentarer