Gode råd til deg som ønsker å mate fuglene

Fuglemating ved Østensjøvannet

Fuglemating ved Østensjøvannet

Mange synes det er hyggelig å mate ender, gjess, svaner og måker i parker og friområder. Særlig for barn kan dette være en fin måte å komme i kontakt med ville fugler på, noe som kan bidra til at de får et respektfullt og naturlig forhold til natur og dyreliv senere i livet.

Mating av vannfugler kan imidlertid også ha en del negative konsekvenser for fuglene, miljøet og mennesker i nærområdet. Det er derfor viktig at matingen kun drives i lite omfang, og at man følger noen enkle råd for hvordan man mater. Vær bevisst på at du mater for din egen/dine barns skyld – vannfuglene greier seg stort sett godt uten å bli matet.

1. Ikke overdriv matingen!

Husk at du ikke er den eneste som mater fuglene – på en del populære steder vil det være mange personer som er innom med mat i løpet av dagen. Noen heller ut hele bæreposer eller sekker med brød, ofte hele brød eller store biter med brød som fuglene ikke greier å dele opp. Gi ikke mer mat enn det fuglene spiser opp mens du ser på. Hvorfor er dette så viktig?

  • Brød som blir liggende igjen utgjør et forsøplingsproblem og kan bidra til at det blir mye rotter i området. Mat som ikke blir spist og fuglenes ekskrementer, griser til friområder og bidrar til dårlig vannkvalitet gjennom ekstra tilførsel av næringsstoffer. Ved Østensjøvannet er det mye mating, og her er dårlig vannkvalitet et alvorlig miljøproblem.
  • Omfattende mating av ender, gjess og svaner i et lite område fører ofte til høye konsentrasjoner av fugler – mye høyere enn det som ellers ville vært naturlig. Slike høye konsentrasjoner fører blant annet til mye ekskrementer og fare for sykdomsspredning blant fuglene.
  • Mating i stor skala endrer fuglenes atferd. De mister blant annet mye av sin naturlige skyhet overfor mennesker, det blir mer aggresjon mellom fuglene, og enkelte gjess og svaner kan også bli oppfattet som aggressive overfor mennesker.
  • Om høsten trekker de fleste ender, svaner og gjess sørover eller ut til kysten, fordi vannene fryser til og det blir mindre mat å finne i naturen. Mating i stor skala fører til at vannfugler som ellers ville trukket sørover blir værende igjen her om vinteren. De blir til en viss grad avhengige av matingen (som i all hovedsak består av brød) og får dermed et ensidig og dårlig kosthold.

2. Brød er dårlig mat for vannfugler

Et ensidig kosthold bestående av brød kan på sikt få negative konsekvenser for fuglene. Ender, svaner og andre vannfugler er tilpasset å spise den maten de selv finner i naturen, slik som vannplanter, frø, insekter, bløtdyr m.m. Brød, særlig loff og annet finkornet brød, inneholder lite næringsstoffer og blir «junkfood» for fuglene – lett tilgjengelig mat som stiller sulten raskt, men som er fattig på næringsstoffer. Hvis fuglene får mye av det over lengre tid, kan det føre til feilernæring. Dette er mest alvorlig for unge fugler, som ikke får de næringsstoffene de trenger for å vokse og utvikle seg normalt.

3. Dette kan du mate fuglene med

  • Gi fuglene noe annet enn brød, f.eks. kokte erter, havregryn, solsikkefrø uten skall eller andre frø/korn.
  • Salat eller andre grønnsaker i små biter er også gode alternativer.
  • Hvis du vil gi brød, velg en grov brødtype med minst mulig salt og andre tilsetningsstoffer. Del brødet i små biter, slik at fuglene greier å spise det. Muggent brød er ikke egnet som fuglemat.

4. Mat fuglene andre steder enn der «alle» mater

Mat fuglene på steder hvor ikke alle andre mater. Dette bidrar til at konsentrasjonene av fugler blir mindre, noe som har en rekke fordeler: redusert smitterisiko, mindre tilgrising med fugleekskrementer, bedre vannkvalitet, redusert risiko for at matingen fører til problemer med rotter og redusert erosjon/slitasje på vegetasjon.

Ikke mat fugler i områder som er, eller har vært, belastet med overdreven mating. Dette gjelder særlig følgende steder:

  • Like sørøst for Østensjøvannet (ved parkeringsplassen). Her er det bare små og stillestående vannspeil, og det har blitt dumpet store mengder mat. Overskudd av mat og fuglenes ekskrementer har gjort at vannkvaliteten ofte har vært svært dårlig her.
  • Olafiaplassen på Vaterland/Grønland. Her er det drevet overdreven mating i lang tid, noe som har ført til en høy konsentrasjon av duer og problemer med mye dueekskrementer i området rundt.
Del dette: