Bli med på konkurransen «Klar Ferdig Gå med Refleks!»

Vinn fine premier til klassen og alle elevene! Vi inviterer 1.-7. årstrinn til konkurranse.

«Klar Ferdig Gå med Refleks» er en gå- og sykkelkonkurranse arrangert for barnetrinnet i Osloskolen. Konkurransen går hvert år fra høstferien til vinterferien, fra uke 41 til og med uke 7. Mørketiden varer et godt stykke ut på nyåret og det er viktig å holde fokus på refleksbruk hele denne perioden. Det blir flere premier å vinne!

Det er viktig at barn får gode vaner tidlig. Å gå eller sykle er en fin måte å få mosjon på. Mange blir i dag kjørt av foreldrene til skolen – også de med kortest vei. Disse bilene belaster vårt nærmiljø og gjør skoleveien utrygg for de barna som går.

Konkurransen er en del av en større plan i Oslo kommune for å få ned antall elever som kjøres i privatbil til skolen. La bilen stå, ut å gå! Konkurransen er ment å være holdningsskapende og vekke interesse for å gå eller sykle skoleveien og samtidig være en synlig trafikant ved å bruke refleks, refleksvest og lys på sykkelen.

Hva må lærerne gjøre?

Alt lærerne trenger å gjøre er å oppmuntre elevene til å gå eller sykle til skolen med refleks/refleksvest og lys på sykkelen, la ordenseleven telle og registrere deltakerne og sende resultatene inn til oss. Heng opp konkurranseplakaten i klasserommet som en inspirasjon og oppmuntring.

Hva må foreldrene gjøre?

Foreldrene må bidra med å legge til rette for at elevene skal kunne gå eller sykle til skolen og utstyre barna med refleks/refleksvest og eventuelt lys på sykkelen. Skriv ut deltakerkortet og heng det opp på kjøleskapet eller et sted det synes, som en påminnelse og oppfordring.

Hva må elevene gjøre?

Elevene må gå eller sykle til skolen og bruke refleks/refleksvest og eventuelt lys på sykkelen. Deretter må ordenseleven telle opp og registrere hvor mange deltakere det er.

Tema for «Klar Ferdig Gå med Refleks» er Sydpolen. Hvis alle elever på barnetrinn i Oslo går til skolen en dag har de tilbakelagt strekningen Oslo – Sydpolen tur/retur! Tenk om vi alle kan gå litt oftere, da vil vi sammen bidra til å få redusert klimagassene. Vi oppfordrer derfor alle skoleelever til å være med «Klar Ferdig Gå med Refleks» for å se hvor langt vi kan gå og sykle!

Konkurranseregler (pdf)
Dagsregistrering (pdf)
Plakat til klasserommet (pdf)
Informasjonsbrev til foreldre (pdf)
Deltakerkort (pdf)
Vinnere av «Klar, ferdig gå med refleks» 2017-2018 (pdf)

Med følgevenn på skoleveien

Barn som går til og fra skolen får trafikkerfaring, fysisk aktivitet og sosial læring. De yngste skolebarna har spesielle behov i trafikken, og bør ikke gå skoleveien uten følge av en voksen, for eksempel en følgevenn. Mange foreldre syns det er tidkrevende å følge barn til skolen hver dag. Vi oppfordrer derfor foreldre til å gå sammen om å følge hverandres barn i gruppe slik at tidsbelastningen på hver av foreldrene blir mindre.

Hvorfor følgevenn?

Med følgevenn på skoleveien får barna kunnskap, erfaringer og holdninger om trafikk gjennom alle årstider. Målet er at barna kan gå trygt på skoleveien uten følge av en voksen.

Andre fordeler

 • Økt trygghetsfølelse for voksne og barn
 • Bevegelse og frisk luft gir bedre helse og øker konsentrasjonen
 • Redusert biltrafikk ved skolen
 • De voksne sparer tid når de bytter på å følge barna til skolen
Hvordan organisere en følgevenngruppe?

Følgevenngrupper organiseres av foreldre. Men det er fint hvis skolene legger til rette for at foreldre kan organisere seg.

  1. Ta initiativ ved førskoledagene våren før skolestart i 1. klasse. Du kan i tillegg be en lærer sette opp ”følgevenn” som tema på første foreldremøte etter skolestart.
  2. Ta kontakt med mulige følgevenner i nabolaget.
  3. Samle de voksne i følgevenngruppen og planlegg en fast rute for henting av barna. Bruk gjerne et kart. Gå ruten sammen. Finn utfordringer på skoleveien.
  4. Lag en liste som viser ukedager, ansvarlig følgevenn med telefonnummer, møteplasser og klokkeslett. Forslag til skjema og ferdig utfylt eksempel, finner du på nederst på denne siden.
  5. Bli enige om et system for å varsle fravær
  6. Bli enige om eventuell uniformering for barn eller voksne (f.eks. refleksvest, caps eller annet?)

Skjema følgevenn – eksempel
Skjema følgevenn – tom mal

Hva er / hvem kan være følgevenn?

En følgevenn er en voksen og ansvarlig person som følger egne og/eller andres barn på skoleveien; til fots og/eller med buss, bane etc.

En følgevenngruppe er flere voksne som samarbeider om å følge en bestemt gruppe barn. Når en følgevenn går sammen med barna, kalles også disse en følgesgruppe.

Det anbefales at en følgevenn i hovedsak har ansvaret for inntil tre barn. Lokale forhold kan imidlertid gjøre det aktuelt med større grupper. Eldre skolebarn bør ikke ha ansvar for andre enn egne søsken.

Pedestrian escort groups

Information in other languages

Engelsk - Read more about pedestrian escort groups

On the way to school with a pedestrian escort

Children who walk to school learn about traffic, and get good exercise and social training. The youngest school children need help getting safely to school and should not walk to school without being accompanied by an adult, for example a pedestrian escort.

What is a pedestrian escort/pedestrian escort group?

A pedestrian escort is an adult who accompanies his or her own or others’ children along their route to school; walking and/or taking a bus, tram etc. A pedestrian escort group comprises several adults sharing the responsibility of accompanying a particular group of children. When one pedestrian escort accompanies children, this is also called a pedestrian escort group.

Why do we need pedestrian escorts?

The pedestrian escort helps children acquire knowledge and experience and develop positive attitudes about traffic so eventually they can safely make their own way to school without being accompanied by an adult.

Other advantages:

 • both adults and children will feel safer about children in traffic
 • exercise and fresh air improve health and increase the ability to concentrate
 • reduced car traffic in the school area
 • the adults save time when they don’t have to accompany the children every day

Who can be a pedestrian escort?

A pedestrian escort is an adult, responsible person who wants to teach children something about how to behave in traffic. It is recommended that a pedestrian escort generally is responsible for up to three children.

Here’s how you can organize a pedestrian escort group

 1. Take the initiative when parents and their children meet in the spring before their first school year. You can also ask
  a teacher to make pedestrian escorts a topic for the first parent-teacher meeting or during the first days of the school year.
 2. Contact people you think might be interested in your neighbourhood.
 3. Plan a regular route with the adults in the pedestrian escort group. Use a map if you like. Walk the route together.
  Pinpoint problem areas along the school route.
 4. Make a list of weekdays, the pedestrian escort for each day and his/her telephone number, meeting places and times. You will find a template for the list at here (in Norwegian)
 5. Agree on a system for notifying the others of absenteeism in the group.
 6. Agree on any special clothing for the children or adults (e.g. reflector vests, caps etc.)
Arabisk - اقرأ المزيد عن مجموعة الأصدقاء المرافقين

Med følgevenn på skoleveien - Arabisk
Med følgevenn på skoleveien - Arabisk

Somalisk - Ka akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha saaxiib kula socda

Saaxiib kuugu wehelyeela jidka dugsiga

Carruurta u lugaysa, kana timaada dugsigu waxa ay yeeshaaan waayo-aragnimo waddo mariseed, firfircooni jidheed iyo aqoon bulsho (sosial læring). Carruurta dugsiga kuwooda yaryari waxa ay u baahan yihiin caawimo dhinaca waddo marista ah, waxana habboon in aanay keligood marin jidka dugsiga iyada oo aanu la socon qof weyni, tusaale ahaan saaxiib jidka la mara.

Waa maxay saaxiibka wehelku / kooxda saaxiibka wehelku?

Saaxiibka wehelku waa qof weyn oo u raaca carruurtiisa iyo/ama carruuro kaleba jidka dugsiga, oo la lugeeya iyo/ama la raaca bas, tareen iwm. Koox saaxiib wehelyeel waa dad waaweyn oo wadashaqayn ka sameeya in ay u wehelyeelaan koox gaar ah oo carruur ah. Marka uu saaxiib wehel la socdo carruurtana waxa sidoo kale kooxdan la odhan karaa koox saaxiibo wehel.

Maxaa loogu baahan yahay saaxiib wehel?

Marka carruurta uu jidka dugsiga u raaco saaxiib u wehelyeelaa, waxa ay carruurtu aqoon, waayo-aragnimo iyo dhaqanba u yeelanaysaa waddo marista, si ay iyagu mustaqbalka jidka u maraan si ammaan ah iyaga oo aanu la socon qof weyni.

Faa’iidooyinka kale:-

 • Wehelku waxa uu dadka waaweyn iyo carruurtaba ku beeraa dareen ammaan
 • dhaqdhaqaaqa iyo hawada nadiifta ah waxa laga helaa caafimaad wanaagsan waxana ay kordhiyaan feejignaan (konsentrasjon)
 • wehelku waxa uu hoos u dhigaa socodka baabuurta ee agagaarka dugsiga
 • dadka waaweyni waxay ka nastaan in ay maalin walba carruurta dugsiga u kexeeyaan ( maadaama ay iskaashanayaan)

Yaa noqon kara saaxiib wehel?

Saaxiibka wehelku waa in uu ahaado qof weyn oo xilqaad ah oo jecel in uu carruurta wax ka baro waddo marista. Waxa lagu taliyaa in saaxiibka wehelku sida caadiga ah qaado masuuliyadda la socodka ugu badnaan saddex carruur ah.

Sidan ayaad u habayn kartaa koox saaxiib wehel?

 1. Bilow arrinta maalmaha carruurta dugsiga la soo tusayo ee xilliga guga (vår) inta aanay bilaabin fasalka 1.aad. Waxa kale oo aad samayn kartaa oo intaa dheer in aad macalin ka codsato in uu mawduuc ”saaxiib kuu wehelyeela” ku daro arrimaha lagaga wada hadlayo shirka waalidiinta ee ugu horreeya marka uu dugsigu bilaabmo.
 2. La xidhiidh dadka deriskaaga ah ee aad u filayso in ay noqon karaan saaxiibo wehel.
 3. Kulmi dadka waaweyn ee ku jira kooxaha saaxiibada wehelka oo markaa qorsheeya jid sugan oo carruurta la soo mariyo marka la soo kaxaynayo. Waxa aad isticmaali kartaa khariidad (maab) haddii aad rabto. Jidka la qorsheeyey soo mara. Soo hel caqabadaha jidka dugsigu leeyahay.
 4. Samee liis muujinaya maalmaha toddobaadka, saaxiibka wehelka ee maalin walba masuulka ah iyo telefonkiisa, goobaha lagu kulmayo iyo saacadda. Hindise ku saabsan sida liiska loo samaynayo waxa aad ka heli kartaa barta ”Internett” ka ee www.folgevenn.no
 5. Ku heshiiya hab la isu gaarsiiyo haddii qof kooxda ka mid ahi maalin maqnaanayo.
 6. Ku heshiiya haddii dhar isu eeg (uniform) loo xirayo carruurta ama dadka waaweyn (tusaale ahaan garan iftiimaya, koofiyad ama wax kale).

Last ned brosjyre
Med følgevenn på skoleveien (pdf)

Bestill Brosjyre
Brosjyren på norsk kan bestilles hos Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel ved trafikkplanseksjonen på epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Brosjyren sendes gratis til offentlige skoler i Oslo kommune og er utarbeidet av Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Utdanningsetaten i samarbeid med Trygg Trafikk og Kommunalt foreldreutvalg i Oslo.

Del dette: