Ønsker mer aktivitet på Geitmyra

Brenner du for urbant landbruk og bærekraftig matproduksjon har du en unik mulighet nå. Oslo kommune ønsker flere aktiviteter inn i Geitmyra skolehage og søker nå nye konsepter for flere spennende områder i hagen.

Området er en av Oslos grønne lunger og ligger i St. Hanshaugen bydel, tett opp mot grensen til Sagene bydel. Det har vært drevet skolehagevirksomhet i området langt tilbake i tid. Området er regulert som friområde og er på Byantikvarens gule liste. Området er åpent for allmenheten og brukes i dag som både skolehage og parsellhage.

Geitmyra skolehage

Geitmyra skolehage

Oslo kommune ønsker nå å prøve ut noen mer kortsiktige tiltak for å se hvordan samarbeidet mellom ulike deler av kommunen, frivilligheten og/eller organisasjoner innenfor urbant landbruk kan utvikles videre.

De kortsiktige tiltakene gjennomføres i påvente av vedtak og gjennomføring av mer langsiktige tiltak i skolehagen. Bymiljøetaten ønsker å inngå leie- og driftskontrakter på inntil 5 år på en til tre av de aktuelle delområdene i skolehagen.

Vil ha en sosial og inkluderende profil mot barn og unge

Kommunen ser etter konsepter som har en sosial og inkluderende profil og som henvender seg spesielt mot barn og unge. Konseptene bør knyttes opp mot urbant landbruk eller bærekraftig matproduksjon og det er ønskelig med helårsdrift eller konsepter som bidrar til å øke bruken av området på vinterstid.

Oslo kommune ønsker seg aktivitet som supplerer den etablerte bruken av området og som aktiviserer inngangssonene. Det er ønskelig med for eksempel kurs, allmenne publikumsarrangementer og eventuelt enklere servering. Det åpnes ikke for private tilstelninger som fester og lukkede arrangementer.

Bymiljøetaten har nå lagt ut en konseptkonkurranse der aktuelle samarbeidspartnere kan melde sin interesse. Fristen for å melde interesse er 2. september 2019.

Se utlysningen og les mer om konkurransen på Doffin

Del dette: