Gyting på Grünerløkka

Om høsten drar laks og sjøørrett til Løkka for å gyte

Selv om Akerselva går gjennom noen av Oslos mest urbane områder, har den både ørret og laks. Sjøørreten og laksen i Oslo drar faktisk til Grûnerløkka for å gyte.

Laks og sjøørret lever de første 2–3 årene som ungfisk i Akerselva, før de vandrer ut i sjøen for å vokse seg store. Etter 1–4 år kommer de tilbake om høsten for å gyte. I Akerselva kan du se de første gytefiskene allerede fra sensommeren av. Sjøørreten kommer gjerne tidligere enn laksen. Gytingen skjer først i oktober og november. Ørreten er først ute og gyter i oktober, og så kommer laksen etter og gyter i november.

Fisketrapp ved Nedre Foss

Nedre Foss ved Mathallen er den største fossen i nedre del av Akerselva. For å hjelpe fisken opp elva har Bymiljøetaten anlagt ei fisketrapp her. I fisketrappa har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) plassert en fisketeller, slik at du kan se storfisken vandre i din egen stue. I 2017 talte fisketelleren mer enn 1 000 fisk som vandret oppover elva.

Kjærlighet ved Hengelåsbrua

Etter at fisken har tatt trappa ved Mathallen, kommer den først til Kuba og deretter Hengelåsbrua. På brua henger det mange hengelås etter par som håper på evig kjærlighet, og under brua er det nesten trafikk-kork av store sjøørret og laks. I dette området gyter nemlig laksen. Rognen graves ned i elvegrusen og klekker tidlig om våren. Dette er endestasjonen for fisken som svømmer opp fra sjøen, for lenger opp setter Seilduksfossen et naturlig stopp på vandringen. Etter gytingen dør en stor andel av fiskene. Noen svømmer tilbake til sjøen og kommer tilbake for å gyte på nytt senere.

Tilrettelegging for å gjøre Akerselva fiskerik

Det fins også mye fisk lenger opp i Akerselva. Dette er både innlandsørret og yngel av laks og sjøørret som er satt ut av OFA. OFA har eget settefiskanlegg i Sørkedalen.

Men fisken trenger også ei trygg elv å leve i. Elvestrekninger som før var «steinørken» har fått gjemmesteiner og gytegrus. Fra Myraløkka til Bjølsen har Oslo kommune og OFA lagt ut flere lass med store steiner som fisken kan gjemme seg bak og få en en hvil. Det har også blitt lagt ut gytegrus. Gytegrus er steiner på størrelse med en drue og opptil et eple som gjør det lettere for fisken å gjemme rogna i når den gyter.

Vi sørger også for å bevare naturlig vegetasjon langs elvebredden, også kalt kantvegetasjon. Det grønne beltet av trær og vekster langs Akerselva sørger ikke bare for at fugler trives, men har stor betydning for fisken. Løvet som til slutt faller ned på elva blir mat for insektene, som igjen blir føde for fisken. Naturen har virkelig tenkt på alt!

Når kan en fiske i Akerselva?

Hovedregelen er at det er fiskeforbud i den delen av Akerselva der laksen og sjøørreten lever. Dette gjelder strekningen fra Seilduksfossen ned til sjøen ved Bispevika. I perioden 1. juli til 31. august kan man fiske på hele strekningen dersom man har gyldig laksefiskekort. I september inntrer fiskeforbud fra Seilduksfossen til grensemerket nedenfor fisketrappen, men du kan fortsatt fiske i nedre del med gyldig laksefiskekort til og med 30. september. For å fiske laks og sjøørret må alle løse fiskekort, fiskere under 18 år betaler redusert pris.

I øvre del av Akerselva, fra Maridalsvannet til ovenfor Seilduksfossen ved Åmot bru, er det tillatt å fiske hele året med det vanlige OFA-kortet, med unntak i gytetiden for ørret, som er fra 15. september til 15. november. Alle fiskere over 18 år må løse fiskekort, mens de under 18 fisker gratis.

Del dette: