Brovandring langs Akerselva

Bli med på en av Europas fineste gatevandringer

Du visste det kanskje ikke, men Akerselva har hele 51 broer. De representerer ulike tidsaldere, fra det staselige og gammeldagse til det moderne og neonaktige. Noen av broene er ikke utsmykket i det hele tatt, men bringer deg likevel over elva og viser deg en annen side av Oslo! Broene binder ikke bare sammen bydeler og steder, men også oss mennesker. Å vandre sammen langs Akerselva, og nyte utsikten fra ei bru, høre bruset fra en av de mange fossene langs elva, gjør noe med oss. Det gir påfyll til hverdagen.

Hva kan du om broene langs Akerselva? Ta vår quiz om Akerselvas broer

Her kan du lese mer om 15 av broene langs Akerselva. Du finner også kart over broene helt nederst på siden. Noen av broene som er tatt med er vakre å se på, mens andre igjen kanskje ikke er så vakre, men kan by på spennende historie. Til sammen byr de på en unik brovandring langs Akerselva. Det er ikke rart at New York Times har kåret vandringen langs Akerselva til en av Europas fineste gatevandringer.

15 utvalgte broer fra nord til sør

Øvre Brekke bro

Øvre Brekke bro
Øvre Brekke bro er ei trebro som ligger ved Brekkedammen, også kalt Frysja. Frysja er en populær badeplass på Kjelsås. Fra broa har du utsikt ned mot Brekkefossen. Ved Brekkefossen har det ligget både møller og sagbruk opp gjennom historien. Her lå Brekkesaga, Akerselvas siste sagbruk, som var i drift til 1965. Brekkesaga hadde sin egen kraftstasjon fra 1892, som står her ennå.

Bro ved Nydalens compagnie (ruggeribroa)

Bro ved Nydalens compagnie
Ruggeribroa er i privat eie, men er verdt å ta med på grunn av beliggenheten. Broa ligger nemlig i det gamle industriområdet til Nydalens Compagnie. Nydalens Compagnie ble grunnlagt i 1845, og var lenge landets største tekstilfabrikk med cirka 1100 ansatte. Det første bygget står der ennå med året 1845 på fasaden, og det gjør også flotte Veveri A med klokke øverst. Virksomheten ble innstilt i 1967, og i dag huser lokalene kontorer.

Gullhaug bro

Gullhaug bro
Gullhaug bro ligger midt i Nydalen sentrum. Under broa renner Gullhaugfossen. Broa lå opprinnelig inne på Christiania Spigerverks område, grunnlagt i 1853. Verket produserte blant annet spiker og hadde mange barnearbeidere. Barna pakket spiker, fyrte i ovnene eller la opp emner for spikerklipperne. «Spikersuppa», bassenget ved Karl Johan, er en gave fra Christiania Spigerverk.

Jerusalem bro

Jerusalem bro er fra 2011 og en av de nyeste broene langs elva. Broa går fra Sandaker ved Bjølsen Valsemølle til Bjølsen og svever hele 14 meter over Akerselva på det høyeste. Dette er ei gangbro der du kan nyte stillheten langs Akerselva. Stusser du over navnet så er broa oppkalt etter en liten husmannsplass i nærheten som het Jerusalem. Gangbroa er 124 meter lang, fantastisk belyst, og ser ut som en S fra lufta.

Bentsebroa

Bentsebroa ligger mellom Torshov og Sagene. Dette er ei kjørebro, men før gikk Sagenetrikken her. Ved Bentsebroa lå Norges første papirfabrikk, Bentse Brug. Papirproduksjonen ble nedlagt i 1898, og i dag er det ikke noen rester igjen, unntatt i navnet Bentsebrua. Det var hardt å jobbe den gangen, og arbeidsstokken bestod av både menn, kvinner og barn. Vanlig skotøy om vinteren var tresko, mens man gikk barbeint om sommeren.

Beierbroa

Beierbroa

Beierbroa ligger på Sagene, i hjertet av det historiske Akerselva. Ved broa står skulpturen «Fabrikkjentene» av Ellen Jacobsen. Dette er fabrikkjentenes bru hvor fabrikkjentene hastet over på vei til tekstilkjempene, Hjula og Graah, som ligger på vestsiden av broa. Tekstilfabrikkene var typiske kvinnearbeidsplasser, der kvinnene betjente de mange symaskinene. Beierbroa er oppkalt etter skredder Anders Beyer, som eide den i 1671. Dette var opprinnelig ei kjørebro fra 1837, men broa brant. Heldigvis ble den restaurert, og har i dag fått ny mening for en ny generasjon. Det var her Nora og William kysset for første gang i NRK-serien Skam.

Bro nedenfor Vøienfallene

Bro nedenfor Vøienfallene
Står du på denne broa vil du kjenne spruten fra Nedre Vøienfallene, en av de største fossene langs Akerselva. Det var fossen som ga liv til de store tekstilfabrikkene på 18- og 1900-tallet. Den gangen hadde elva farge etter tøyefargingen i fabrikken. Selv rottene var grønn, blå eller lilla.

Sannerbroa

Sannerbroa

I dag er Akerselva ei relativt ren elv med laks og sjøørett. Tidligere gikk utslipp fra fabrikker og kloakk rett ut i Akerselva. Det ble så ille at de konservative i 1915 foreslo å legge lokk over elva. Da Sannerbroa ble innviet i 1917, uttalte ordfører Carl Jeppesen de kjente ordene om at Akerselva var en rynke som burde vært et smilebånd. Sannerbroa er ikke noe puslete bro, men laget i armert betong med grorudgranitt.

Åmot bro

Åmot bro ligger på Grünerløkka og har vunnet manges hjerter. Hvis Nora og William skulle valgt en annen bro enn Beierbroa til sitt første kyss, ville Åmot bro vært en passende kandidat. Denne flotte hengebroa fra 1851 er egentlig en innflytter. Broa sto opprinnelig på Åmot i Modum, men ble flyttet til Akerselva i 1952. På broa finner vi inskripsjonen: «100 mand kan jeg bære, men svigter under taktfast marsch».

KHiO-broa (Hengelåsbroa)

KHiO-broa (Hengelåsbroa)

Denne broa er litt av ei kjærlighetsbro. Her har mange forelskede par hengt opp hengelåser for å forsegle varig kjærlighet. Men også laksen og sjøøretten trekker hit på grunn av kjærlighetens drivkraft. Hver høst svømmer laks og sjøørett opp fra fjorden for å gyte i området ved Hengelåsbroa. Titter du oppover ser du en gammel murbygning på østsiden av elva. Dette var Christiania Seildugsfabrik, også kalt Seilduken, en av de største arbeidsplassene langs Akerselva den gangen elva var ei industrielv. Det var hardt å jobbe på Seilduken. Arbeidslokalene var mørke, støvete og bråkete. Først i 1913 fikk de som hadde jobbet der i fem år, ferie i tre dager.

Kubabroa

Kubabroa
Kubabroa er ei trebro fra 1995, men allerede i 1949 sto den første broa her. Broa er kanskje liten, men den binder sammen St. Hanshaugen og Grünerløkka. På den store sirkelformede plassen ikke langt fra broa, sto en gigantisk gassklokke som tilhørte Oslo Gassverk. Lenge var gass en konkurrent til elektrisitet, og gass ble blant annet brukt i gatelykter. Man produserte gass ved å varme opp kull, og derfor ligger det et fyrhus her. Gassklokka har blitt revet, men fyrhuset er her fortsatt.

Bordgang ved Nedre Foss

Brogang Nedre Foss

Dette er ikke egentlig ei bro, men en bordgang (eller bryggesti) som går langs Akerselva. Den er så spesiell at den likevel må tas med. Tidligere var det ikke turvei langs denne delen av elva, men i 2017 åpnet Nedre Foss park, en av de største parkene i indre by. Som del av arbeidet med den nye parken, ble det bygget en etterlengtet og lang bordgang som virkelig gir deg nærkontakt med elva.

Ankerbroa

Ankerbroa er fra 1926, laget i armert betong, og dekket med Drammensgranitt. Broa er oppkalt etter en av Oslos rikeste familier, Ankerfamilien, men kalles også eventyrbroa. Bronseutsmykningene fra 1937 er lagd av Dyre Vaa og hentet fra norske folkeeventyr. Den gangen vekket de nakne skulpturene hissige debatter i avisene. Ankerbroa er tegnet av arkitekt Oscar Hoff, som også tegnet Sannerbroa.

Nybroa

Tross navnet er Nybroa en av de eldste broene langs Akerselva, oppført i 1827. Nybroa fikk navnet sitt fordi den var nyere enn Vaterlandsbroa fra 1654. Vaterlandsbroa ble bare kalt «gamlebroa», så da Nybroa ble bygd, måtte navnet bli Nybroa! Senere har Nybroa blitt forsterket og utvidet slik at den også er blitt ei trikkebro.

Hausmanns bro

Hausmanns bro er oppkalt etter generalløytnant Fredrik F. Hausmann. Den vakre støpejernsbroa fra 1892 er verneverdig og utstyrt med «jernblonder». Den ble bygget usedvanlig solid fordi byen hadde skaffet en 18-tonns moderne dampveivals som krevde ei sterk bro. Da broa ble utvidet til fem kjørefelt i 1986, klarte man å kopiere utsmykningen og beholde det opprinnelige utseende!

Video: brovandring langs Akerselva

Kart over 15 av broene langs Akerselva

Del dette: