Dyrking gir sosial gevinst

Urbant landbruk kan brukes til å skape bedre livskvalitet og gjøre byen vår varmere. Oslo kommune støtter ulike prosjekter i kommunal regi, eksempel arbeidstreningstiltak, sommerjobber for ungdom, nærmiljøhager og sosial aktivitet i kommunale boliger. Sofienbergparken og Vaterlandsparken er to slike eksempler, hvor Bymiljøetaten og bydelene har samarbeidet om å gi ungdommer sommerjobb, samtidig som parkene har fått et løft.

Sommeren 2018 ble Vaterlandsparken valgt ut til et spesielt prosjekt; en rekke dyrkekasser ble plassert i parken, og ungdommer skulle drive en liten kafé der og være parkverter. Prosjektet ble så avsluttet med en stor fellesmiddag, et nabolagsbord, som ungdommene var med å forberede. Tilbakemeldingen fra naboer og politiet, viser at Vaterlandsparken ble en tryggere og triveligere park i perioden prosjektet foregikk.

Forberedelse til fellesmiddag i Vaterlandsparken

Forberedelse til fellesmiddag i Vaterlandsparken.

I Sofienbergparken er det anlagt et miljøhus, der målet er å inspirere til urbane landbruksaktiviteter i Oslo, og spesielt i Bydel Grünerløkka. Gjennom miljøhuset vil JobbUNG Løkka tilby deltidsjobb til ungdom. Noen av ungdommene som har hatt sommerjobb i parken, har bakgrunn som barneasylsøkere. Som del av sommerjobben har ungdommene lært seg mye om dyrking og laget en blomstereng med ville planter i byen. På den måten har urbant landbruk hjulpet både insekter og unge voksne til en bedre fremtid.

Sommerjobb i Sofienbergparken

På sommerjobb i Sofienbergparken.

Les mer om Spirende Oslo

Del dette:

Facebook-kommentarer