Varsel om nattarbeid i Thorvald Meyers gate 20.2–25.2.

I forbindelse oppgraderingen av Thorvald Meyers gate må nattarbeid utføres. Trikken skal gå på enkeltspor i anleggsperioden, og derfor må vi anlegge en klatreveksel for trikken, dvs. et opphøyd trikkespor der trikken venter på grønt lys. Dette arbeidet utføres i perioden 20. februar– 24.februar ca. kl. 01.00–05.00, når trikken ikke går. Søndag 24. februar starter arbeidet med innstallering av selve klatrevekselen kl. 20.00-05.00 (mandag morgen). Klatrevekselen vil ligge mellom Helgesens gate og Grüners gate i nord, og mellom Sofienberggata og Nordre gate i sør.

Etter at klatrevekselen er lagt, starter vi opp for fullt mandag 25. februar.

Pga. trikk i enkeltspor settes det opp ei vaktbu for trikken utenfor Thorvald Meyers gate 44a i løpet av uke 8 (18.–24. februar) på dagtid. Her er eksempel på klatreveksel i Storgata:
Klatreveksel for trikk

Deler av gata stenges 21. februar – ingen biltrafikk ut og inn av portrom

I forbindelse med oppgraderingen må deler av gata stenges for biltrafikk i perioder.
Les mer om stengingen

OBS! Det kan bli endringer

Vær oppmerksom på det kan bli endringer i tidspunktene. Fremdriftsplanen er fremdeles under arbeid. Vi kommer med mer informasjon, flere illustrasjoner og kart etter hvert. Vi beklager ulempene arbeidene medfører for deg, og takker for tålmodigheten.

Se også

Prosjektside om Thorvald Meyers gate

Har du spørsmål?

Send e-post til nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Del dette: