Oslo European Green Capital i 2019

Oslo by er kåret til Europas miljøhovedstad 2019.  Det var 14 søkerbyer og alle byene ble vurdert på tolv miljøområder. Oslo var best på hele åtte av disse; klima, transport, natur, luftkvalitet, støy, avfall, energi, innovasjon og grønne arbeidsplasser. Ekspertenes vurderinger kan leses her: Technical Assessment Synopsis Report – EGCA 2019.pdf.

Verdens elbilhovedstad

Å bli kåret til Europas miljøhovedstad gjør oss stolte. Vi vet at alt ikke er perfekt, men mye av det vi får til blir vurdert som godt miljøarbeid. Ekspertene trekker særlig frem hvordan en by som vokser så fort holder fast på Markagrensen, og utvikler kvaliteter langs hovedvassdragene og fjorden. De er også imponerte over satsingen på elbil. Denne satsingen har gjort Oslo til verdens elbilhovedstad ved bruk av en stor virkemiddelpakke. De liker hvordan vi arbeider for å holde ressurser i kretsløp. Dette gjør vi ved å benytte for eksempel kloakk, mat- og hageavfall til biogass til byens busser og avfallsbiler.

Ambisiøse klimamål

Ekspertene trekker også frem klimamålene som ambisiøse og strategien for å nå målet som troverdig. Oslo skal allerede i 2020 halvere sine klimagassutslipp. Spesielt nevnes samarbeidet, Næring for klima, og innføringen av et bindende klimabudsjett for å følge opp kutt i egen virksomhet. Også arbeidet med gjenåpning av elver og bekker som har ligget i rør blir løftet frem. Særlig at vi vektlegger rent vann, tilbakeføring av natur inn i byen og håndtering av overvann.

Oslos søknad kan du lese her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167082/Content/English/Politics%20and%20administration/Green%20Oslo/Application/Green%20Oslo%20Application.pdf

Del dette: