Velg en side

Parkeringssensorer på Grünerløkka

Høsten 2016 monterte Bymiljøetaten 300 parkeringssensorer i mer enn 30 gater på Grünerløkka. Sensorene er plassert på p-plasser for el-biler, hc-plasser, varelevering og avgiftsparkering. Dette er et testprosjekt som vil vare ca. to år. Målet er at sensorene skal gi oss kunnskap og statistikk om parkering.

Mindre plass krever smart tilrettelegging

De siste årene har Oslo fått 10 000 nye innbyggere hvert år. Den sterke befolkningsveksten fører til kamp om arealet. Det er politisk bestemt at Oslo skal være en miljøvennlig by, og prioriteringen er klar: Fotgjengere, syklister og kollektivtransport kommer først. Dette krever at vi bruker de tilgjengelige p-plassene på en smart måte, men for å vite hva som er den mest effektive måten, trenger vi bedre informasjon. Parkeringssensorer er derfor et ledd i arbeidet med byutvikling, hvor Grünerløkka går foran som et godt eksempel for resten av Oslo.

Les mer om prosjektet i Teknisk ukeblad

Parkeringssensorer

Slik ser det ut når parkeringssensoren er montert.

Del dette: