Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback. Foto: Bymiljøetaten

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback. Foto: Bymiljøetaten

(Oslo 11.12.2018) Bymiljøetaten har i dag signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på kroner om lag 210 millioner kroner.

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold, dette gjelder særlig østsiden av gata. Gjennomkjøring for bil blir ikke lenger mulig og parkering fjernes, slik at det blir god fremkommelighet for fotgjengere og trikk. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes. Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet anlegges det et fordrøyningsmagasin (under bakken) og regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som fordrøyer vann og hindrer oversvømmelser.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

Detaljene skal planlegges nå

Nå skal entreprenør og byggherre Bymiljøetaten sammen gjøre den siste detaljeplanleggingen før spaden kan settes i jorda i løpet av vinteren.
– Vi gleder oss over endelig å kunne komme i gang med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten. Hun leder prosjektdivjonen og undertegnet på vegne av Bymiljøetaten kontrakten med entreprenør.
– Dette er en entreprenør vi kjenner godt fra en tilsvarende gateopprustning Tinghuset –Tulinsgate og som vi har god erfaring med, sier Rønneberg.
– Arbeidet deles inn i tre faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste begynner. Hver fase er estimert til å ta ca 6 til 8 måneder, forklarer Rønneberg.

Tilfreds entreprenør

– Vi er veldig tilfreds med å ha blitt tildelt denne kontrakten, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre og internt i vårt eget arbeidsfellesskap med Steen & Lund. Det er en godt innarbeidet organisasjon som vil være godt rustet til å løse utfordringene i dette prosjektet, sier Anders Høiback, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Fakta om prosessen

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut til høring. 14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen for området. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Flere gater rustes opp

Thorvald Meyers gate er et av flere store gateopprustings-prosjekter som Bymiljøetaten leder i Oslo sentrum. Oppgraderingen av Prinsens gate ble fullført i 2016. Oppgraderingen av Tinghuset–Tullins gate nådde en milepæl sist fredag da C. J. Hambros plass ble åpnet og trikken var tilbake 9 måneder tidligere enn planlagt. For kort tid siden startet opprustingen av Storgata opp, og over nyttår går Bymiljøetaten også i gang med Bispegata.

Prosjektets nettside

Les mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Nyheter om oppgraderingen

Storgata og Thorvald Meyers gate rustes opp for 1 mrd (20.6.2018)
Et skritt nærmere ny Thorvald Meyers gate (23.4.2018)
Slik blir nye Thorvald Meyers gate (22.11.2017)
7 grep for Thorvald Meyers gate (13.04.2016)

Del dette: