Spirende Oslo

Hva er det som gjør oss stolte av Oslo? For mange som bor i Oslo, er det marka, fjorden og elvene. Men Oslo er også en spirende landbruksby. Vi har gårdsbruk, som på Bogstad Gård i Sørkedalen. Vi har parsellhager og skolehager. Vi har bikuber i parker, tak med frodige hager og dyrkekasser i bakgårder. Vi har også blomsterenger summende av insekter, slik som på Hovedøya eller Ola Narr. Det spirer, gror og summer i Oslo.

Hvorfor urbant landbruk?

Ved siden av å bidra til matproduksjon og kunnskap om matens opprinnelse, bidrar urbant landbruk til bedre folkehelse, integrering, entreprenørskap, biologisk mangfold og matkultur. Urbant landbruk skaper ikke bare en grønnere by, men også en varmere by. Naboer blir bedre kjent med hverandre fordi de har en felles glede i å dyrke grønnsaker sammen. Barn lærer hvor maten kommer fra, og ungdom opplever mestring ved å ha en grønn sommerjobb.

Du kan få tilskudd til urbant landbruk

Tilskuddsordning for urbant landbruk ble opprettet i 2017, med en årlig pott på 2 millioner kroner. Du kan få støtte til opparbeidelse av parsellhager, dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører mfl. kan søke om tilskudd.
Les mer om tilskuddsordningen

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.