Spirende Oslo

Hva er det som gjør oss stolte av Oslo? For mange som bor i Oslo og for besøkende, er det marka, fjorden og elvene. Men Oslo er også en spirende landbruksby. Vi har store gårdsbruk, slik som på Bogstad Gård i Sørkedalen der kommunen har besøksgård med husdyr og dyrker økologiske poteter. Vi har små landbruk i form av parsellhager, fra gamle Geitmyra skolehager til nye Ellingsrudåsen parsellhage. Vi har mini-landbruk i form av bikuber, tak med hager og utallige dyrkekasser i byens bakgårder. I tillegg har vi frodige blomsterenger med mange insekter, slik som på Hovedøya eller Ola Narr. Det spirer, gror og summer i Oslo.

Gjennom ulike tiltak jobber Oslo kommune for å styrke urbane landbruksaktiviteter som bidrar til at Oslo blir en grønnere by. En grønnere by er også en mer sosial by, for dyrking binder folk sammen.

Hva er urbant landbruk, og hvorfor er det viktig?

Urbant landbruk kan skje overalt i byen, enten det er i bakgården, i hagen, på tak og vegger eller i grønne fellesarealer. Eksempler på urbant landbruk er parsellhager, skolehager, hønsegårder, bigårder m.m.

Ved siden av å bidra til matproduksjon og kunnskapsspredning om matens opprinnelse har det urbane landbruket i Oslo stort potensiale som en arena for læring, folkehelse, integrering, entreprenørskap, matkultur, og biologisk mangfold. På disse sidene vil du få inspirasjon og tips til hvordan du også kan begynne med urbant landbruk.

Oslo kommune oppfordrer til økologisk dyrking. Velg økologiske frø, økologisk jord uten torv, økologisk gjødsel, unngå bruk av sprøytemidler og plant blomster som pollinerende innsekter liker.