Spirende Oslo

Hva er det som gjør oss stolte av Oslo? For mange som bor i Oslo og for besøkende, er det marka, fjorden og elvene. Men Oslo er også en spirende landbruksby. Vi har gårdsbruk, slik som på Bogstad Gård i Sørkedalen der kommunen har besøksgård med husdyr og dyrker økologiske poteter. Vi har parsellhager; fra gamle Geitmyra skolehager til nye Ellingsrudåsen parsellhage. Vi har bikuber i parker, tak med hager og utallige dyrkekasser i byens bakgårder. I tillegg har vi frodige blomsterenger med mange insekter, slik som på Hovedøya eller Ola Narr. Det spirer, gror og summer i Oslo.

Hvorfor urbant landbruk?

Ved siden av å bidra til matproduksjon og kunnskap om matens opprinnelse har det urbane landbruket i Oslo stort potensiale som en arena for folkehelse, integrering, entreprenørskap, matkultur, og biologisk mangfold. Urbant landbruk skaper ikke bare en grønnere by, men også en varmere by. Naboer blir bedre kjent med hverandre fordi de har en felles glede og utfordring i å dyrke grønnsaker sammen.

Du kan få tilskudd til urbant landbruk

Tilskuddsordning for urbant landbruk ble opprettet i 2017, og den årlige potten er på 2 millioner kroner. Du kan få støtte til opparbeidelse av parsellhager, dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører mfl. kan søke om tilskudd.
Les mer om tilskuddsordningen

 

Severdigheter