Mandag 19. november er Hausmannsgate holdeplass historie. Først om halvannet år blir det mulig å gå av og på trikken utenfor Legevakta igjen. Da skal den nye holdeplassen stå ferdig.

Storgata skal bli grønnere og tryggere. Fortauene blir bredere, og trikken får ny infrastruktur. Gata skal få nye trær og beplantning, benker og egne plasser for sykkelparkering. En del gårdeiere har bestemt seg for å legge gatevarme i fortauene samtidig med at Oslo kommune gjør oppgraderingen av gata.

Forberedelsene til den store gateopprustningen starter nå. Grunnen til at holdeplassen legges ned allerede nå, er at arbeidet med et midlertidig trikkespor snart starter opp. Et midlertidig trikkespor skal anlegges mellom Oslo City og Hausmannsgate holdeplass. Når dette sporet er på plass om ca. 6 måneder, vil anleggsarbeidet starte i Storgata. For at det midlertidige sporet skal treffe det nye sporet i Storgata, må dagens skinner flyttes ca. en meter sideveis. Holdeplassen må bort for å få plass til de nye sporene.

For mer informasjon om holdeplasser, buss og trikk i området se ruter.no

Kartet viser trikkestoppene fram til det midlertidige sporet står klart til sommeren.

Kartet viser trikkestoppene fram til det midlertidige sporet står klart til sommeren.

Se også:

Storgata blir grønnere og tryggere (2.5.2018)
Storgata og Thorvald Meyers gate rustes opp for 1 milliard (20.6.2018)
Les mer om Storgataprosjektet
Les mer om Trikkeprogrammet

Del dette: