Storgata og Thorvald Meyers gate opprustes for 1 milliard kroner

(20.6.2018) Bystyret har bevilget penger til oppgradering av Storgata og Thorvald Meyers gate. Det betyr at to av de mest nedslitte sentrumsgatene gis et betydelig løft.

Mot slutten av året starter Bymiljøetaten et omfattende arbeid som vil gå over flere år. Først ut er Storgata, med Thorvald Meyers gate hakk i hel. Storgata fornyes fra å være en ulykkesbelastet og nedslitt strekning, til å bli et moderne og innbydende byrom med bredere fortau, ny overflate og ny infrastruktur for trikken.

Illustrasjon av en trikk i Thorvald Meyers gate

Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere. Parkeringsplassene langs Birkelunden blir erstattet med møbleringssoner. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Samtidig skal det byttes ut gamle vann- og avløpsrør og legges nytt anlegg for håndtering av overvann. Det hundre år gamle avløpsnettet er ikke dimensjonert for dagens og morgendagens nedbørsmengder. Nytt overvannsanlegg skal gjøre byen bedre rustet til å tåle de store nedbørsmengdene.

Ny trasé for buss og trikk mens Storgata oppgraderes

Prosjektet omfatter også en nær 200 meter lang teknisk tunnel under veibanen i deler av Storgata (mellom Brugata/Bernt Ankers gate og Hausmanns gate). Tunnelen skal bli føringsvei for rør og kabler som går i gateløpet, slik at man kan begrense fremtidig oppgraving av gata.

Storgata er eneste mulighet for trikken å komme til trikkestallen på Grefsen. For å opprettholde best mulig trikketilbud i prosjektperioden bygges det et midlertidig dobbeltspor på 850 meter i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata. Midlertidige spor og fundament fjernes når trikken er tilbake i Storgata. Bussrutene som trafikkerer Storgata i dag får nye traséer i byggeperioden.

Bevilgningen til Storgata er på 676 millioner kroner og prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021.
– Dette er en gledens dag for Oslo og for oss som har arbeidet med disse prosjektene i flere år. Både Storgata og Thorvald Meyers gate har fått nye reguleringsplaner. Når nå bevilgningen fra bystyret er på plass er vi et langt skritt nærmere igangsettelse, sier avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson.

Carlsson opplyser at konkurransegrunnlaget for Storgata nå er lagt på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin/TED. Anbudsfrist er i slutten av august. I august vil tilsvarende bli lagt på Doffin/TED for Thorvald Meyers gate.

Fotgjengere og trikk prioriteres i Thorvald Meyers gate

Bystyrets bevilgning til Thorvald Meyers gate er på 398 millioner kroner. Den store kostnadsforskjellen er i hovedsak fordi det skal gjøres mer arbeid under bakken i Storgata-prosjektet.

Thorvald Meyers gate vil bli en gate prioritert for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk. Fortauene oppgraderes med natursteindekke, med smågatestein innerst mot veggen. Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som sluker vann og hindrer oversvømmelse.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal etter planen være ferdig sommeren 2020.

Støyende og lite fremkommelig

Avdelingsdirektør Torunn Carlsson sier Bymiljøetaten vil legge til rette for næringsdrivende og beboere som berøres av det omfattende arbeidet som skal gjøres.

– Det er ikke til å stikke under en stol at arbeidet blir krevende. Det blir redusert fremkommelighet og støyende arbeider. Bymiljøetaten har som mål å gjøre arbeidet på kortest mulig tid og på en smidig måte, sier Carlsson.

Prosjektets nettside

Les mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate
Les mer om oppgraderingen av Storgata

Del dette: