Sykkelparkering ved skoler

Hovseter ungdomsskole er en av flere skoler i Oslo som har kunnet tilby flere og bedre sykkelparkeringsplasser etter å ha fått støtte til både stativ og montering fra Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bydel: Vestre Aker
Arbeidsplass: Hovseter ungdomsskole
Type investering: Sykkelparkeringsplasser, type A-stativ
Bruksområde: Sykkelparkering til elever og ansatte

Sommeren 2017 dro Sykkel og gange på befaring til alle Oslos offentlige skoler for å se hvordan det sto til med sykkelparkeringstilbudet. Resultatet viste at svært mange skoler har lav dekning av sykkelparkeringsplasser i forhold til antallet elever.

Trygg parkering nær klasserom

Hovseter skoles nye sykkelparkeringsplasser har erstattet gamle sykkelstativer og fått nye plasseringer innenfor skolens område. Skolen har vært opptatt av at syklene skal stå parkert trygt så man kan se stativene fra klasserommene.

Kun 15 prosent av elever sykler til skolen

I 2013 ble det gjennomført intervjuer med rektorer på 86 av Oslos 122 grunnskoler. Bare én av rektorene opplyste at over halvparten av elevene sykler til skolen. En av fire rektorer opplyste at ingen av barna sykler. I gjennomsnitt ble sykkelandelen blant skolebarn i sommerhalvåret beregnet til 15 prosent. Til sammenligning sykler 40 prosent av nederlandske barn i 1. – 3. trinn til skolen. Sykkelparkeringsmulighet er et av flere målrettede tiltak vi gjør for å øke andelen elever (og ansatte) som sykler til skolen.

Kun kommunale skoler kan søke. På kommunens intranettside finnes alt du trenger å vite om søknadsprosessen, inkludert søknadsskjema.