Velg en side

oppgradering av tinghuset – tullins gate

Byggeperiode: Våren 2017–2019.

Hvor?

Fra Professor Aschehougs plass til Holbergs plass. I tillegg ble et midlertidig trikkespor lagt i i Kristian IVs gate.

Hva skal gjøres?

Prosjektet er stort sett ferdigstilt. Trikketrasé og gater er rustet opp, og plassen foran Tinghuset, C.J. Hambros plass, har fått en etterlengtet opprustning. Det er også fornyet vann- og avløpsrør på deler av strekningen.

Hvorfor?

Prosjektet er del av arbeidet med å fornye trikkeparken i Oslo og gjøre kollektivtrafikken mer fremkommelig.

Faser i prosjektet

6. juni ble arbeidet startet opp på Holbergs plass og i Kristian IVs gate. I andre halvdel av august startet arbeidet med Tullins gate og øvre del av Kristian Augusts gate. 6. november begynte vi arbeidet i Kristian Augusts gate, mellom Universitetsgata og Sehesteds gate. I desember 2018 var trikken tilbake i permanent trasé i Kristian Augusts gate, ni måneder før opprinnelig plan. Strekningen foran Tullinkvartalet tas ikke før i 2019, når Entra er ferdig med store deler av det nye juridiske fakultet.

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder Ida Øvren.
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Relevante dokumenter

Presentasjon fra informasjonsmøte, 03.05.2017
Presentasjon fra informasjonsmøte, 30.10.2017

Del dette: