oppgradering av tinghuset – tullins gate

Byggeperiode: Våren 2017–2020.

Hvor?

Fra Professor Aschehougs plass til Holbergs plass. I tillegg skal et midlertidig trikkespor anlegges i Kristian IVs gate.

Hva skal gjøres?

Trikketrasé og gater skal rustes opp, og plassen foran Tinghuset, C.J. Hambros plass, skal få en etterlengtet opprustning. Det skal anlegges en vendesløyfe for trikk på Holbergs plass og Professor Aschehougs plass. Fordi det skal gjøres omfattende anleggs- og gravearbeider, skal Vann- og avløpsetaten fornye vann- og avløpsrør på deler av strekningen. Det blir også omfattende VAV-gravinger i Rosenkrantz gate. Siden vi oppgraderer trikkesporene der linje 11, 17 og 18 går, anlegger vi et midlertidig trikkespor langs Kristian IVs gate over Tullinløkka. Det midlertidige sporet i Kristian IVs gate settes i drift våren 2018 og vil være i drift i ca. 2 år, inntil oppgraderingen av hovedtraséen er ferdig.

Hvorfor?

Prosjektet er del av arbeidet med å fornye trikkeparken i Oslo og gjøre kollektivtrafikken mer fremkommelig.

Faser i prosjektet

6. juni ble arbeidet startet opp på Holbergs plass og i Kristian IVs gate. I andre halvdel av august startet arbeidet med Tullins gate og øvre del av Kristian Augusts gate. 6. november begynte vi arbeidet i Kristian Augusts gate, mellom Universitetsgata og Sehesteds gate. Strekningen foran Tullinkvartalet tas ikke før i 2019, når Entra er ferdig med store deler av det nye juridiske fakultet.

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder Ida Øvren.
E-post: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Relevante dokumenter

Presentasjon fra informasjonsmøte, 03.05.2017
Presentasjon fra informasjonsmøte, 30.10.2017

Del dette:

Facebook-kommentarer