I forbindelse med oppgradering av Thorvald Meyers gate må deler av gata stenges for biltrafikk i perioder. Først stenges Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate i slutten av februar. Etter noen måneder må stengingen utvides fra Helgesens gate til Seilduksgata. Det vil da være stengt mellom Nordre gate og Seilduksgata.

Ingen biltrafikk ut og inn av portrom

Det vil ikke være mulig å kjøre bil til portrom, eventuelle parkeringskjellere og andre adkomster i Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate under arbeidene. Har du større leveringer, som flyttelass eller lignende, vil vi så langt det lar seg gjøre opprette en midlertidig lomme for dette i sidegatene. Husk bare å gi beskjed til entreprenør i god tid. Du kan ta kontakt med entreprenørens nabokontakt ved behov: Marit.Lofthus@isachsenas.no

Beboerparkeringskort som mulig kompensasjon

Bymiljøetaten har ikke erstatningsansvar dersom du mister adkomst til parkering i portrom eller parkeringskjeller under arbeidet. Vi vil likevel kompensere med beboerparkeringskort for deg dersom du oppfyller kriteriene. Alt du trenger å gjøre er å sende dokumentasjon på privat parkeringsplass som blir utilgjengelig i minst to uker som følge av arbeidene og kopi av kvittering på betalt beboerparkeringstillatelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

For å få refusjon av tillatelsen må du betale for hele beboerparkeringstillatelsen med en gang. Du kan ikke velge delbetaling. Merk eposten med «saksnummer 18/29975». Husk å oppgi postadresse og kontonummer for refusjon.

Du søker om beboerparkeringskort på Oslo kommunes nettsider.

Har du spørsmål om beboerparkeringskort? Kontakt vårt kundesenter på telefon 23 48 20 30 hverdager klokken 8:00-15:30 eller send oss en epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Når oppgraderes Thorvald Meyers gate?

Oppstart av arbeidet i Thorvald Meyers gate er planlagt i løpet av februar. Hele gata graves ikke opp samtidig, men deles inn i faser. Bymiljøetaten vil komme tilbake med dato og tidspunkt så snart fremdriftsplanen er ferdig utarbeidet sammen med entreprenør. Husk da å flytte bilen før gata blir stengt for gjennomfartstrafikk. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev – der vil du få oppdatert informasjon om prosjektet.

Vi beklager ulempene oppgraderingen medfører for deg, og takker for tålmodigheten.

Les mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del dette: