Alt du trenger å vite om vårrengjøringen

Et av de aller sikreste tegnene på at våren er her, er når Bymiljøetaten går i gang med vårrengjøringen av veier og fortau. Det skjer ofte samtidig som hestehoven blomstrer og linerla kommer tilbake fra sørligere breddegrader. Vi har tatt en prat med sjef i veiseksjonen i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, for å gi deg svar på de aller viktigste tingene om rengjøringen av Oslos gater.

Hvorfor må vi ha denne vårrengjøring hvert eneste år?
En omfattende vårrengjøring er den eneste grundige rengjøringen Oslos gater får i løpet av året. Derfor er det viktig at den gjøres ordentlig, slik at det er rent og pent i byen til 17. mai og også forhåpentligvis utover i året.

Hva gjør dere egentlig under vårrengjøringen?
På våren ligger det igjen mye grus og støv etter vinteren. Under vårrengjøringen fjerner vi alt som er av grus, støv, møkk og søppel i veiarealer og tilstøtende områder. Vi feier, spyler og vasker, for å gjøre det rent og pent igjen etter vinteren.

Hvorfor må jeg flytte bilen før dere rengjør?
Vi er helt avhengig av at folk flytter bilene sine så vi får rengjort hele veiarealet. Vi må feie under alle bilene og fjerne all løs grus. Det kan også være nødvendig å lappe noen hull og tømme noen sluk. Alle biler som står i veien er til hinder for rengjøringen og bremser fremdriften. Feilparkerte biler bidrar til at vårrengjøringen tar lenger tid. Hvis vi ikke rekker å holde den fremdriften vi har satt opp, kan det hende vi må komme tilbake til samme gate på et senere tidspunkt. Det betyr igjen at det blir flere skilter, og folk må flytte bilene sine enda oftere.

Når kan jeg parkere i gaten igjen etter rengjøring?
Du kan begynne å parkere i gaten igjen når vi har tatt ned skiltene som varsler om vårrengjøringen. Da skal gaten være ferdig spylt og våt. Spylebilen kommer ofte litt etter resten av vårrengjøringsteamet. Så lenge skiltene står oppe er det ulovlig å parkere i gatene.

Hva skjer med bilen om jeg ikke fikk fjernet den før dere kom?
Hvis du ikke fikk fjernet bilen før gaten blir rengjort får du parkeringsbot. Det kan hende du blir oppringt slik at du får sjansen til å flytte bilen, men hvis ikke det lar seg gjøre blir bilen tauet inn. Da havner den på inntauingstomta til Bymiljøetaten. Inntauingstomta ligger på Ulven. Havner bilen der, må du betale for å få den ut igjen.

Hva hvis jeg er bortreist og ikke får flyttet bilen?
Man har plikt til å se til bilen sin hvert døgn så lenge man står parkert på offentlig tilgjengelig areal. Hvis man skal reise bort, kan det være lurt å parkere på privat parkeringsplass, eller få en nabo, slektning eller venn til å se til bilen og eventuelt flytte den om nødvendig.

Når informerer dere om vårrengjøringen?
Vi setter opp skilt som informerer om at det er parkering forbudt. I gater med parkeringsregulerende skilter varsler vi minimum 24 timer før vi kommer til gata og rengjør. Skiltene skal altså stå ute i 24 timer før de begynner å gjelde. I gater hvor det ikke er samme type vanlig parkeringsregulering prøver vi å informere ved å sette opp skilter enda tidligere. I tillegg legger vi ut oppdaterte rengjøringslister på kommunens nettsider, slik at folk kan følge med på når det er planlagt rengjøring i gaten hvor de parkerer. Våre vårrengjøringsplaner er komplette for hele perioden, med alle gater som vi skal rengjøre. Vi får som regel i tillegg en del presseomtale i forkant av vårrengjøringen, slik at det er mulig å plukke det opp på den måten også.

Hvorfor gjorde dere ikke rent i gata mi akkurat den dagen rengjøringslistene sa dette skulle skje?
Det kan dessverre hende at vi ikke får rengjort gatene som oppsatt. Det kan skyldes temperaturer og andre værforhold som gjør at vi ikke kan spyle, for eksempel en aktuell natt. Vi kan være uheldige og få skade på utstyr, og maskiner som ikke går. Det kan være mange feilparkerte biler som må fjernes, og som bidrar til at vi ikke rekker å gjøre alt vi skulle den aktuelle dagen. Da er vi nødt til å komme tilbake en annen dag. Vi har noen åpninger i våre rengjøringsplaner slik at vi kan inkludere dette fortløpende. Informasjon om slike endringer legges ut på våre nettsider så snart vi har fått opplysningene fra våre utførende.

Natta sier du? Er det lov å utføre dette arbeidet når folk sover?
I enkelte gater er vi helt avhengige av å gjøre rent på nattestid. Dette gjelder hovedsakelig de høytrafikkerte veiene våre, veier hvor det er mye trafikk på dagtid. Da kan vi ikke kjøre med feiebiler og spylebiler fram og tilbake. Spylebilen, for eksempel, skal helst spyle i nedoverbakke, og kan da bli nødt til å kjøre mot kjøreretningen. Vårrengjøring er såkalt bevegelig arbeid og kan derfor utføres om natta.

Det har nesten ikke vært snø på veiene i vinter, hvorfor begynner dere ikke vårrengjøringen tidligere?
Det er flere forhold som avgjør når vi kan starte vårrengjøringen. Vi bruker mye vann, og er det for kaldt fryser vannet. Da må vi salte og kanskje strø opp igjen. I tillegg benyttes flere av bilene vi bruker under vårrengjøringen til brøyting og strøing om vinteren, og det tar tid å rigge om utstyret. Så lenge entreprenørene har beredskap for vinterdrift er vi litt skeptiske til å starte vårrengjøringen, nettopp fordi det kan komme snø. Det er ikke uvanlig med snø både sent i mars og tidlig i april. Derfor venter vi til vi er sikre på at vårrengjøringen kan begynne. Dersom vi får en tidlig vår grovfeier vi imidlertid en del steder der vi kommer til.

Hvor lang tid bruker dere på hele vårrengjøringen?
I år er det planlagt å bruke ca. fire uker på vårrengjøringen. Vi kjører da både dag og natt på hverdagene, men unngår i hovedsak helgene. Hvis det er nødvendig kjører vi også i helga.

Hvorfor tar det så lang tid som fire uker å rengjøre byen?
Vårrengjøringen tar lang tid fordi det er et stort apparat som er i sving, og et omfattende veinett som skal feies. Det er nesten 1300 km vei og over 1000 km fortau, samt gang- og sykkelvei som skal rengjøres. Maskinene som benyttes kan dessverre ikke kjøre veldig fort. I tillegg blir det en del venting på feilparkerte biler og fjerning av disse som hindrer fremdriften vår.

Hvem er det som utfører selve rengjøringsjobben?
Bymiljøetaten har kontrakt med flere forskjellige private entreprenører for utførelse av vårrengjøringsarbeidet, mens etatens egne kontrollingeniører bedømmer om arbeidet er utført godt nok i henhold til de krav vi har i våre kontrakter med entreprenøren.

Hva er egentlig godt nok? Hvordan kan vi forvente at det skal se ut?
Det skal ikke ligge igjen grus, søppel og løst avfall. Det skal rett og slett se rent og pent ut når vårrengjøring er ferdig.

Hva hvis jeg ikke fornøyd med hvordan gaten hvor jeg bor er godt nok rengjort, hva gjør jeg da?
Dersom man ikke er fornøyd med rengjøringen kan man kontakte Bymiljøetaten, for eksempel ved å bruke vår applikasjon til smarttelefoner, kalt BYMelding. Man kan bruke innmeldingskanalene på internettsidene våre, skrive til oss på Facebook, eventuelt ringe oss eller sende brev. Du forteller da hva du ikke er fornøyd med, så drar vi og undersøker om rengjøringen holder ønsket standard.

Del dette: