Informasjon om sterkt støyende nattarbeid

I forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyersgate skal det nå legges ny overvannsledning på strekningen Grünersgate – Seilduksgata. Det skal også fjernes trær og klargjøres for planting av nye i nedre del av Thorvald Meyersgate fra Korsgata til Søndre gate samt at det skal byttes opphengswire for den nye gatebelysningen fra Ruth Reeses plass til Sofienberggata.

På grunn av kompleksiteten i forhold til trikk, kjøreledning og publikum må kjøreledningen til trikken legges strømløs mens arbeidet med overvannsgrøft og trefelling utføres. Av hensyn til behov for kollektiv transport, og sikkerhet for både arbeidere og publikum kan ikke dette utføres på dagtid  når trikken er i drift.

Dette er omfattende arbeid og vi jobber døgnkontinuerlig fra 07:00 – 05:00 alle dager unntatt søndag i tidsrommet 05:00 – 19:00. Faste pauser er fra kl 11.00 – 11.30, 16.00 – 16.30, 23.30 – 00:00 og 05.00 – 07.

Arbeider som skal utføres er utgraving, massehåndtering, montering av granittheller og kantstein og trefelling samt boring i enkelte fasader for nye fester til gatebelysningen.

Det skal også armeres og klargjøres til støp av ny trikkeplate i samme periode. Dette arbeidet gjøres fortrinnsvis på dagtid.

Støy

Støy vil komme fra anleggsmaskiner (gravemaskin, hjullaster osv.) lastebil og diverse håndverktøy. Det vil være motorsagstøy i forbindelse med trefelling og noe støy i forbindelse med boring for nye fester til gatebelysningen.

Alternativt overnattingsted for beboere

Det tilbys alternativt overnattingsted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Vi ber om at de som har behov for alternativt oppholdssted for hele eller deler av perioden melder dette inn til Bymiljøetaten så snart som mulig da det kan ta noe tid å koordinere dette.

Behov om alternativt overnattingssted meldes til:

Postmottak@bym.oslo.kommune.no merk med: 18/29975 – Alternativt oppholdssted.

Det gjøres oppmerksom på at Bymiljøetaten har avtale med egnede oppholdssted i nærheten av Grünerløkka. Det er ikke mulig å få refundert utgifter dersom annet bosted enn dette benyttes.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører.

Hvem kan jeg kontakte?

Vakttelefon i tidsrommet kl  23.00 – 07: 00:  476 21 115. Gjelder henvendelser om gjeldende natts arbeid

Har du spørsmål om arbeidene og sikkerheten?  Send e-post til nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan Thorvald Meyers gate oppgraderes. Eller har du andre spørsmål til Bymiljøetaten som byggherre? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Vil du ha mer informasjon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette: