Varsel om støyende arbeider i Jordal idrettspart fra uke 12 og ut april

I forbindelse med byggingen av nye Jordal idrettspark vil det nå bli en periode med støyende arbeider i tidsrommet 08.00-19.00 på hverdager.

Det skal utføres gravearbeider og spuntarbeider. Spunten er av typen rørspunt som borres ned i bakken. Den vil derfor være mindre støyende enn spuntnåler og platespunt. Det vil også forekomme støy fra gravemaskiner og lastebiler, men dette vil ikke være noe mer støyende enn dagens situasjon.

Illustrasjon av nye Jordal park.

Oslo kommune skal utvikle Jordal park. Parken skal gi bedre adkomst til ishallen og legge til rette for rekreasjon, opphold og lek.

Årsaken til at det spuntes er fordi vi skal grave dypt ned i bakken og det vil være et behov for å støtte opp omkringliggende terreng. Gravearbeidene utføres i forbindelse med åpningen av Hovinbekken gjennom vendesløyfa. I denne forbindelse er det behov for anleggelse av et bekkeleie og teknisk infrastruktur. I tillegg skal bekken gå i rør under Åkebergveien. Dette røret skal presses i bakken under Åkebergveien slik at vi slipper å sperre veien og stanse trafikken i Åkebergveien. Røret skal presses på 5 meter dybde.

Det vil foregå anleggsarbeider nede i vendesløyfa frem mot høsten 2019, men arbeidene som anses som støyende vil være ferdig mot slutten av april.

OBS! Det kan bli endringer
Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i tidspunktene. Store byggeprosjekter er alltid forbundet med noe usikkerhet, og det kan dukke opp forhold som forsinker tidsplanen slik den er lagt i dag. Større avvik i planen vil bli varslet på nytt.

Se også:

Prosjektside for nye Jordal idrettspark

Del dette:

Facebook-kommentarer