Viktige råd til deg som møter elg i nabolaget ditt

Mange melder fra om elg i boligstrøk. Våre råd er å være obs på at det befinner seg en elg i nærheten. Om du skulle se elgen, ikke oppsøk den, ikke prøv å skremme den, men la den ligge i fred. Forhåpentligvis vil den komme seg tilbake til skogen når forholdene ligger til rette for det.

Husk at det nå er ekstraordinær båndtvang i Oslo, både i boligstrøk, på friområder og i marka.

To elg i et boligstrøk

Hvis du ser elg i boligstrøket ditt, er det viktig å la de være i fred.

Hvorfor er det viktig å la elgen ligge i ro?

Dette er den hardeste vinteren på lenge, og viltet trekker inn mot hagene våre. Grunnen er at i marka hvor det er mye snø, bruker elgen langt mer energi på å finne maten enn den energien den får i seg. Da slår nedarvet kunnskap og læring fra mordyret inn og fører elgen ned mot mindre snø, lettere å bevege seg, og frukttrær og annet med velsmakende knopper og skudd. Men en elg som skal fordøye kvist og annet tungt fordøyelig plantemateriale er avhengig av å få ligge i fred under drøvtygging. Og ligge må den det meste av døgnet, både for drøvtygging og energisparing. Dette får den ikke så ofte fred til, den skremmes til et nytt sted hvor den håper å få være i fred, men møter andre forstyrrelser. Til slutt blir situasjonen håpløs for elgen, dessverre ofte med fatale konsekvenser.

Vi ønsker ikke å avlive friske dyr, og det er ikke tillatt å bedøve dyra for å frakte dem tilbake til skogen.

Hva skal du gjøre hvis du kommer over ville dyr som er forvillet eller skadet i Oslo?

Skadede fugler og smådyr

  • Ring Falck på tlf.nr: 02222, de frakter dyret/fuglen til Veterinærhøgskolen på våre vegne.

Skadet eller påkjørt vilt

  • Ring Politiets Operasjonssentral på tlf.nr: 02800 hvis dyret fremdeles er i live. Hvis dyret er dødt kan du kontakte Bymiljøetaten for råd / bistand.
  • Dersom du ser for eksempel et rådyr med en ikke-livstruende skade (et dyr som for eksempel halter, har håravfall eller liknende), kan du henvende deg til oss, så gjør viltforvalteren en vurdering. Ved livstruende skader som ved påkjørsler skal du alltid ringe Politiets Operasjonssentral. Dersom du selv er ute for påkjørsel av vilt: – sørg for å merke påkjørselstedet godt. Det gjør søkearbeidet enklere, og det blir mindre lidelser for dyra.

 

Del dette: