Velg en side

Betaling for parkering på ladeplasser

4. mars innfører Oslo kommune ladeplikt og betaling for parkering på ladeplasser. Mange parkerer i dag på ladeplasser uten å lade, og målet med ladeplikt og betaling er å gjøre disse plassene mer tilgjengelig for de som faktisk har behov for å lade.

Ladeplikt og betaling gjelder alle dager hele døgnet. Pris per time er kr. 10,- mandag til og med lørdag kl. 9-20 og kr. 5 per time utenom dette tidsrommet og søndager. Ladeplasser med stor etterspørsel har en begrenset parkeringstid på tre timer i tidsrommet kl. 9-20.

Etter hvert som andelen elbiler i Oslo øker kommer mange elbilførere til fulle ladeplasser. Bymiljøetaten har vært i dialog med Elbilforeningen om denne utfordringen, og konkludert med at betaling for parkering på ladeplasser og begrensning i parkeringstiden kan bedre situasjonen.

4. mars innfører Oslo kommune ladeplikt og betaling for parkering på ladeplasser. Pris per time er kr. 10,- mandag til og med lørdag kl. 9-20 og kr. 5 per time utenom dette tidsrommet og søndager. Ladeplasser med stor etterspørsel har en begrenset parkeringstid på tre timer i tidsrommet kl. 9-20.

Lettere å finne ladeplass

Fra 4. mars innføres det krav om lading og betaling på kommunens ladeplasser. Siden parkering på vanlige parkeringsplasser fortsatt er gratis for elbiler, håper vi elbileiere vil foretrekke gratisplassene hvis de ikke trenger å lade. Målet er at ladeplassene blir mer tilgjengelige for de som trenger lading. Ordningen innføres gradvis etter hvert som ladeplassene skiltes om. Prisen er satt lavt, slik at bruk av elbil fortsatt skal være fordelaktig. Ladeplasser i områder med stor etterspørsel har en begrenset parkeringstid på tre timer i tidsrommet kl. 9-20. Dette bidrar også til å øke sirkulasjonen i pressområdene.

Betaling med app

Betaling for parkering kan gjøres med appen Bil i Oslo eller en av de andre parkeringsappene som fungerer på kommunens øvrige parkeringsplasser. Når avgiften er betalt og bilen parkert, startes lading med en RFID-brikke. Alle RFID-brikker vil fungere, og de fleste elbileiere har allerede en slik til bruk ved hurtigladerne. RFID-brikken brukes bare til å åpne laderen og et eventuelt abonnement på hurtiglading belastes ikke.

Vi er på rett vei

Oslo kommunes målsetting er å redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030. Reduserte utslipp fra transportsektoren er et viktig tiltak for å nå dette målet. Nå er halvparten av alle personbiler som selges i Oslo elbiler, dette viser at vi er på rett vei. Oslo kommune følger opp dette med en styrking av infrastrukturen for lading. Målet i 2019 er å ha over 2.000 tilgjengelige ladeplasser. I tillegg utvikles hurtigladestasjoner ved innfartsårene for å gi et bedre tilbud til nyttetransporten og redusere presset på de vanlige ladestasjonene.

Spørsmål og svar

Hvordan betaler jeg?
Bruk appen Bil i Oslo eller en av de andre parkeringsappene. Disse gir deg tilgang til å betale for parkering med lading for elbiler. Betaling med kontanter kan gjøres på betalingsautomatene. Trykk på knappen for Elbil. Når parkering er betalt kan bilen kobles til lading og lading startes med RFID-brikke.

Hvorfor trenger jeg RFID-brikke i tillegg til betalingsapp / betalingsautomat?
RFID-brikken slår på strømmen, og dette er et sikkerhetstiltak. På sikt skal lading kunne startes direkte fra appen.

Hvor får jeg RFID-brikke?
Medlemmer av Elbilforening, samt abonnenter hos Fortum og Grønn kontakt får RFID-brikke når de melder seg inn. Alle disse brikkene vil fungere. RFID-brikke brukes kun til å slå på strømmen, og abonnementet blir ikke belastet.

Hva med parkering for elbil på vanlige kommunale parkeringsplasser?
Parkering er fortsatt gratis for elbiler og andre nullutslippsbiler på kommunens vanlige parkeringsplasser. Her bruker man urskive for å vise parkeringstiden.

Hva med ladbare hybridbiler?
Betaling for parkering og ladeplikt på ladeplasser gjelder også for ladbare hybridbiler.

Blir det samme ordning på hurtigladestasjonene?
På hurtigladestasjonene, som Skøyen, Neuberggt, etc gjelder egne regler. Der betales det for lading gjennom abonnement på hurtiglading, og det skal ikke betales for parkering.

Hvorfor maksimal P-tid på 3 timer?
Dette er gjort for å få større omløp på ladeplassene slik at flere skal få anledning til å lade. Begrensingen på 3 timers parkeringstid gjelder bare i bynære strøk der det er stor rift om ladeplassene, og kun i tidsrommet kl. 9-20. Dermed er det ingen som må stå opp midt på natten for å flytte bilen.

Dette blir veldig dyr strøm for meg som elbileier!
Nei, strømmen betales av Oslo kommune. Du betaler en parkeringsavgift for å stå på en ladeplass, ikke for ladestrøm. Kr. 10 pr time på dagtid er langt mindre enn parkeringsavgiften for fossilbiler. Ønsker du gratis parkering kan du parkere på en vanlig parkeringsplass uten lading.

Del dette: