Oppstart i Thorvald Meyers gate

I slutten av februar starter vi opp med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Området som først blir gjerdet inn som anleggsplass, er Thorvald Meyers gate 67/62A og opp til Thorvald Meyers gate 49-51 (vest) 38F/38A (øst).

les mer

Thorvald Meyers gate stenges for gjennomfartstrafikk

I forbindelse med oppgradering av Thorvald Meyers gate må deler av gata stenges for biltrafikk i perioder. Først stenges Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate i slutten av februar. Etter noen måneder må stengingen utvides fra Helgesens...

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer