Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer

Leietaker til «Butikken» på Håøya

Bymiljøetaten skal leie ut det opprinnelig gamle sprengstofflageret i Tåjebukta på Håøya, og ønsker en kreativ leietaker som kan tilby kreativ og publikumsvennlig bruk av bygningen.

les mer

Leverandørseminar 27. september

De nærmeste årene skal Oslo kommune ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes.

les mer