Underjordiske utfordringer

Underjordiske utfordringer Synes du gravingen i sentrumsgatene tar lang tid? – De største utfordringene er faktisk det folk flest aldri ser, det som ligger under bakken, sier prosjektleder Ida Øvren i Bymiljøetaten. – Det er først når vi graver opp gatene at omfanget...

les mer

Bispegata blir kollektivgate

Bystyret har vedtatt reguleringsplanen for Bispegata. Det skal bygges trikketrasé i Bispegata slik at kollektivforbindelsen fra Dronning Eufemias gate i vest fullføres og kobles på Ekebergbanen i øst.

les mer

Leietaker til «Butikken» på Håøya

Bymiljøetaten skal leie ut det opprinnelig gamle sprengstofflageret i Tåjebukta på Håøya, og ønsker en kreativ leietaker som kan tilby kreativ og publikumsvennlig bruk av bygningen.

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer