Leverandørseminar 27. september

De nærmeste årene skal Oslo kommune ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes. Bymiljøetaten har fått ansvar for et antall større prosjekter til en verdi av drøyt 2 milliarder kroner. 27. september inviteres det til leverandørseminar.

les mer

Velkommen til Oslo byliv

En bylivsdag lørdag 23. september. Velkommen til en dag fylt med aktiviteter, opplevelser og kultur! Oslo byliv er en dag som skal feire bredden av byliv i sentrum. Fra morgen til kveld arrangeres det aktiviteter du kan være med på helt gratis. Oslo byliv er muliggjort av prosjektet Bilfritt byliv.

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer