28. november: Oppstart fase 2 i Thorvald Meyersgate

28. november går startskuddet for oppgraderingen av nedre del av Thorvald Meyersgate. Dette er fase 2, som omfatter strekningen fra midt mellom Sofienberggata og Nordre gate ned til Søndre gate. Denne delen av gaten stenger da for all gjennomkjøring i anleggsperioden...

les mer

Varsel om nattarbeid i Thorvald Meyers gate 2.9-16.9 2019

Informasjon om sterkt støyende nattarbeid I forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyersgate skal det nå legges ny overvannsledning på strekningen Grünersgate – Seilduksgata. Det skal også fjernes trær og klargjøres for planting av nye i nedre del av Thorvald...

les mer

Ønsker mer aktivitet på Geitmyra

Brenner du for urbant landbruk og bærekraftig matproduksjon har du en unik mulighet nå. Oslo kommune ønsker flere aktiviteter inn i Geitmyra skolehage og søker nå nye konsepter for flere spennende områder i hagen. Området er en av Oslos grønne lunger og ligger i St....

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer