Underjordiske utfordringer

Synes du gravingen i sentrumsgatene tar lang tid? – De største utfordringene er faktisk det folk flest aldri ser, det som ligger under bakken, sier prosjektleder Ida Øvren i Bymiljøetaten.

les mer

Bispegata blir kollektivgate

Bystyret har vedtatt reguleringsplanen for Bispegata. Det skal bygges trikketrasé i Bispegata slik at kollektivforbindelsen fra Dronning Eufemias gate i vest fullføres og kobles på Ekebergbanen i øst.

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer