Leietaker til «Butikken» på Håøya

Bymiljøetaten skal leie ut det opprinnelig gamle sprengstofflageret i Tåjebukta på Håøya, og ønsker en kreativ leietaker som kan tilby kreativ og publikumsvennlig bruk av bygningen.

les mer

Stor interesse for leverandørseminar

Rundt 60 entreprenører og andre interesserte møtte opp på leverandørseminar for å høre om de store infrastrukturprosjektene som planlegges i Oslo de nærmeste årene. Bymiljøetaten lyser den nærmeste tiden ut flere store anbud i størrelsesorden 200 millioner kroner og oppover. Oslo kommune skal som kjent ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes.

les mer

Leverandørseminar 27. september

De nærmeste årene skal Oslo kommune ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes. Bymiljøetaten har fått ansvar for et antall større prosjekter til en verdi av drøyt 2 milliarder kroner. 27. september inviteres det til leverandørseminar.

les mer

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer