Kart og geodata

Bymiljøetatens kart og geodata

Her finner du kart for mange av Bymiljøetatens forvaltningsområder.

Bruk følgende adresser for å benytte Bymiljøetaten sine tematiske data som tjenester:

WMS: https://geodata.bymoslo.no/arcgis/rest/services/geodata/Temadata/MapServer/WMSServer?
MapService: https://geodata.bymoslo.no/arcgis/rest/services/geodata/Temadata/MapServer

En forutsetning for bruk, kopiering og videreformidling av dataene er at lisenstaker har gjort seg kjent med Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og vilkårene som stilles der. Blant annet er det lisenstakers ansvar å undersøke at dataene er egnet for tiltenkt bruk, og at Bymiljøetaten krediteres som datakilde. Bymiljøetaten garanterer ikke for dataenes fullstendighet eller nøyaktighet. Geografiske data vil inneholde feil og mangler. Lisenstaker må sørge for å videreformidle disse vilkårene dersom data skal deles videre.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med Geodataseksjonen, IKT Utvikling & Drift, Oslo Kommune Bymiljøetaten på geodata@bym.oslo.kommune.no.