Velg en side

oppgradering av kongsveien

Byggeperiode: Uavklart.

Hvor?

Kongsveien mellom Konows gate og Kongshavn videregående skole. Tunellen er omkring 600 meter lang og veien en kilometer.

Hva skal gjøres?

Bygging av Oslos første trikketunell, fra Gamlebyen til Ekebergparken holdeplass. Holdeplassen blir universelt utformet. Kongsveien bygges om med toveis sykkelfelt, bredere fortau og kjørefelt. I tillegg får strekningen ny belysning og nytt kjøresterkt rekkverk.

Tiltak for lokal overvannshåndtering er også del av arbeidet. Samtidig oppgraderes vannledninger ved Kongshavn videregående skole.

Hvorfor?

Kongsveien er del av sykkelnettet i Oslo. Dagens veibane har et svært smalt fortau, smale kjørefelt og mangler tilrettelegging for syklister. I tillegg er trikketraséen smal, og holdeplassen i Ekebergparken har for små plattformer og mangler trinnfri inngang til trikken.

Opprustningen henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. Du kan leser mer om det på Fremtidens byreise.

Hvordan

Bymiljøetaten har i samarbeid med Sporveien utarbeidet reguleringsplanen, og forslaget ble lagt ut på høring i februar 2017. Reguleringsplanen er til politisk behandling i Rådhuset.

Tidspunkt for oppgraderingen av Kongsveien er ikke avklart ennå. Følg saken i saksinnsyn

Hvem kan jeg kontakte?

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Se også
Les omtale om prosjektet i ByplanOslo

Del dette: