Bymiljøetatens Podcast

Podcasten Opplev Oslo

I Bymiljøetatens podcast Opplev Oslo vil vi, gjennom samtaler med ulike ildsjeler, få frem hva som skal til for at Oslo skal fungere og se ut som den gjør. Hva er deres motivasjon for jobben de gjør hver dag for alle oss andre? Og så vil vi ha de gode og morsomme historiene fra deres tid i dette yrket.

Du kan lytte til vår podcast i iTunes, ved å spille dem av på denne siden, eller besøke vår profil på Soundcloud (også tilgjengelig som app til Apple og Android).

3. Hun har jobbet for veiene våre i en kvinnsalder

I 40 år har Grethe Bergli hatt ulike jobber med veiene i Oslo. De 10 siste årene har hun vært veiforvalter med ansvar for Oslo Vest, og har daglig kontakt med beboere for å prøve å finne gode løsninger til deres behov. Kort tid før hun pensjoneres deler Grethe sine tanker om å være kvinne i et mannsdominert yrke, sine erfaringer med veiforvaltningen og hvilken viktig jobb veiseksjonen i Bymiljøetaten gjør for Oslo og dens borgere, sine gode minner fra arrangementer i Holmenkollen, og noen gode historier.

2. Han gjør skogen til et eventyrlig sted for oss alle

For skogsforvalter Knut Johansson er skogen en veldig viktig del av livet. Der noen kun ser trær og lyng, ser Knut symbioser, komplekse insektssamfunn og et levende økosystem. Hør han fortelle hva en skogsforvalter gjør gjennom et helt år, hva slags naturfenomener man enkelt kan oppleve på en tur i marka, hva slags ville dyr man kan møte i byen, og hvorfor det var veldig framsynt av Oslo kommune å kjøpe opp skog rundt byen på slutten av 1800-tallet. Blir vi bedre mennesker i skogen? Det er ikke Knut i tvil om.

1. Han får Oslo til å blomstre

I nesten 40 år har parkforvalter Rune Ingjer fargelagt Oslo by med blomster. For han er blomster livet og han overlater ingenting til tilfeldighetene. Hør han fortelle om planene, de hundre tusener av blomster som plantes årlig, fargene og livet som blomsteransvarlig for Oslo by og Bymiljøetaten.