Velg en side

Oppgradering av Prinsens gate og Tollbugata

Byggeperiode: 2014–2017.

Når?

Toveis trikk begynte å gå i Prinsens gate 27. februar 2017, mens Tollbugata ble ferdigstilt i desember 2017.

Hvor?

Prinsens gate og Tollbugata, samt Akersgata, Øvre Slottsgate og Nedre Slottsgate mellom Prinsens gate og Tollbugata.

Hva er gjort?

Prinsens gate er bygget om til toveis trikkegate, og Tollbugata skal bli bussgate. Trikkegata har forbindelse i øst til Jernbanetorget i Fred Olsens gate og Dronning Eufemias gate. Trikkegaten har forbindelse mot Aker brygge i Akersgata og til Stortingsgata over Wessels plass. I Tollbugata er de gamle trikkeskinnene revet, og gata er klargjort som toveis bussgate. Det er også gjennomført oppgraderingsarbeider med vann/avløp i Øvre Slottsgate og Nedre Slottsgate mellom Prinsens gate og Tollbugata.

I Prinsens gate er gamle vann- og avløpsrør byttet ut, og gata har fått granittheller på fortau, bymøbler og trær. Den oppgraderte gata er utformet etter prinsipper for universell utforming med nedsenk ved gangfelt. To trikkeholdeplasser er anlagt, en ved Øvre Slottsgate og en ved Dronningens gate, også disse med universell utforming.

Hvorfor?

Dette er en del av arbeidet med å fornye trikkeparken og gjøre kollektivtrafikken mer fremkommelig.

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder: Jan Vidar Husby.
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Del dette: