Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 42,6 kg spiselig mat i året, noe som tilsvarer hver åttende handlepose vi kjøper inn.

Hver åttende handlepose vi kjøper inn i Norge kastes.

Vil din familie kaste mindre mat og inspirere andre?

I Norge kaster vi minimum 385 000 tonn mat hvert år, til en prislapp av omtrent 22 milliarder kroner. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 42,6 kg spiselig mat i året, noe som tilsvarer hver åttende handlepose vi kjøper inn.

Halvere matsvinnet innen 2030

Det er mye tid, penger og god mat som går til spille! Å kaste mindre mat er noe av det viktigste vi kan gjøre for miljøet, og det krever heller ikke store grep for å få til mye. Norge har gjennom FNs bærekraftsmål og Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn forpliktet seg til å halvere matsvinnet innen 2030. Oslo kommune må gjøre sitt, og vi skal redusere matsvinnet gjennom to ulike prosjekter, «KuttMatsvinn2020» og «MatVinn». Nå vil vi ha deg og din familie med!

Vi søker Oslos MatVinn-familier!

I samarbeid med Framtiden i våre hender og Matvett søker Oslo kommune nå barnefamilier som vil utforske hvor mye av maten som havner i søpla, hvorfor den havner i søpla og hva som kan gjøres for at familien kaster minst mulig mat. Familiene vil bli fulgt opp av en veileder slik at det er enkelt å delta, selv i en travel hverdag. Vi ønsker oss ulike familier. Dere trenger ikke være «matsvinn-eksperter», men dere må ha et ønske om å kaste mindre mat og inspirere andre til å ta grep om egne matsvinnvaner.

Hvor mye krever det å være med?

Prosjektet varer i 4 uker, med planlagt oppstart 11. mars 2019. Deltagelse innebærer:

  • Først en «normaluke», hvor familien lever som normalt, men registrerer all mat og drikke som ender i søpla eller sluket. I løpet av denne perioden skal det daglig føres en enkel logg over hva som kastes og hvorfor, samt en ca. prislapp på maten som ender i søpla. Måleutstyr og informasjon blir levert hjem til hver familie og skal være raskt og enkelt å bruke.
  • Etter den første måleuka, samles familiene mandag 18. mars kl. 16.30–18.30 et sted sentralt i Oslo. Her deles erfaringer fra første uke og råd og verktøy fra veileder om hvordan familiene kan kaste mindre mat. Det blir servert middag den første halvtimen og organiseres lek og aktivitet for barn underveis, så foreldre ikke behøver å skaffe barnevakt for å delta på samlingen.
  • Etter samlingen iverksetter familien tiltak for å redusere matsvinn i tre uker. Den siste av disse ukene måler familien igjen mengden matsvinn for å se om det har skjedd en endring.

Dette vil være et bevisstgjørende og morsomt fellesprosjekt hvor hele familien deltar. Underveis vil dere oppdage utfordringer i kampen mot matkastingen og sannsynligvis få noen aha-opplevelser. Disse erfaringene ønsker vi at dere deler med hverandre og oss, slik at vi sammen kan inspirere andre! Enkelte av familiene vil derfor bli spurt om å bli fulgt av media i løpet av perioden.

Ønsker din familie å delta?

Send en epost innen 08.03.19 med en kort beskrivelse av din familie og hvorfor dere ønsker å være med til elisabeth@framtiden.no, så kontakter vi deg for mer informasjon.

Del dette: