Velg en side

Gate-
opprustning

i Oslo

Gateopprustning i Oslo

Flere sentrale gater i Oslo skal rustes opp i årene fremover. Det betyr bedre sikkerhet for gående, syklende og kollektivtrafikken. Fortau blir bredere og innbyr til mer folkeliv. Kraftig befolkningsvekst i hovedstadsområdet har gitt en kraftig økning i antall kollektivreisende. Oslo kommune styrker derfor trikketilbudet ved kjøp av nye trikker. Målet er at 87 nye trikker skal være i bruk i Oslos gater innen 2024.

For å kunne ta i mot de nye trikkene, må trikkeinfrastrukturen oppgraderes. Flere steder langs trikketraseen er det også stort behov for opprusting av gaterommet og vann- og avløpsrør. Derfor koordineres arbeidet i Trikkeprogrammet, et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Sporveien, Vann- og avløpsetaten, Ruter og Oslo Vognselskap. Bymiljøetaten er ansvarlig for seks store prosjekter som skal ruste opp gatemiljøet og bedre tilretteleggingen for gående og syklende:

Tinghuset-Tullins gate (ferdig)

Thorvald Meyers gate (under bygging)

Storgata (under bygging)

Bispegata (under bygging)

Kongsveien

Prinsens gate og Tollbugata (ferdig)

Slik pågår anleggsarbeidet

Anleggsperioden deles inn i faser, slik at anleggstida blir kortest mulig foran den enkelte bedrift. En stor del av arbeidet pågår under bakken, og det er mange hensyn som må tas, særlig skal brannsikkerheten ivaretas. Vi jobber for å begrense belastningen av anleggsarbeidene på omgivelsene, blant annet gjennom dialog og informasjon til beboere, gårdeiere og næringsdrivende.

Les mer om arbeidet under bakken

Sist oppdatert 6. februar 2020

I videoen viser vi hvordan oppgradering av gater foregår. I eksemplet ser vi prosjektleder Ida Øvren fortelle om arbeidet i Tinghuset-Tullins gate, men mye er felles med hvordan arbeidet gjennomføres i andre gater.

For mer informasjon om de nye trikkene og Trikkeprogrammet, klikk på logoen: