oppgradering av thorvald meyers gate

Byggeperiode: Vinter 2019–første halvdel 2021.

Hvor?

Thorvald Meyers gate fra Hesselbergs gate i nord til litt nedenfor Søndre gate i sør.

Stenges for gjennomfartstrafikk

I forbindelse med oppgraderingen må deler av gata stenges for biltrafikk i perioder. Dette gjelder Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Seilduksgata i anleggsperioden. Les mer om stengingen

Nattestøy og ekstraordinær støy

Det blir nattestøy 20. februar–24.februar ca. kl. 01.00–05.00, når trikken ikke går. Det blir også støyende arbeider på Olaf Ryes plass. Les mer om arbeidet

Hva skal gjøres og hvorfor?

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraséen og de smale fortauene som gjør at det blir lite plass.

Milepæler

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut på høring. 14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen, og 11. desember ble kontrakt signert med entreprenør. Planlagt byggestart er februar 2019, og det er midtre del som skal tas først. Hele Thorvald Meyers gate skal ikke graves opp samtidig. Arbeidet er inndelt i faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner. Etter at midtre del er ferdig, fortsetter vi i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate. Hver fase er estimert til å ta ca. 6 til 8 måneder.

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder: Linda Mørk. Kommunikasjonsrådgiver: Liv Eggebø.
E-post: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Nyheter om prosjektet

Signerte avtale om Thorvald Meyers gate (11.12.2018)
Storgata og Thorvald Meyers gate rustes opp for 1 mrd (20.6.2018)
Et skritt nærmere ny Thorvald Meyers gate (23.4.2018)
Slik blir nye Thorvald Meyers gate (22.11.2017)
7 grep for Thorvald Meyers gate (13.04.2016)

Relevante dokumenter

Presentasjon fra møte med næringsdrivende (midtre og øvre del), 15.03.2017
Presentasjon fra møte med næringsdrivende (nedre del), 12.05.2017
Oppsummering, møte 1 i samarbeidsgruppa, 04.09.2017
Oppsummering, møte 2 i samarbeidsgruppa, 09.10.2017
Oppsummering, møte 3 i samarbeidsgruppa, 14.11.2017
Oppsummering, møte 4 i samarbeidsgruppa, 27.11.2017
Oppsummering, møte 5 i samarbeidsgruppa, 31.01.2018
Oppsummering, møte 6 i samarbeidsgruppa, 20.03.2018
Oppsummering, møte 2 i kommunikasjonsgruppa, 17.04.2018
Oppsummering, møte 7 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 12.06.2018
Oppsummering, møte 8 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 03.10.2018
Oppsummering, møte 9 i samarbeids- og kommunikasjonsgruppa, 11.12.2018

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del dette: