oppgradering av thorvald meyers gate

Byggeperiode: Januar 2019–i løpet av 2020.

Hvor?

Thorvald Meyers gate fra Hesselbergs gate i nord til litt nedenfor Søndre gate i sør.

Hva skal gjøres?

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes.

Hvorfor?

I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraséen og de smale fortauene som gjør at det blir lite plass.

Milepæler

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut til høring med frist 6. juni. I mars 2018 ble reguleringsplanen sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling. Planlagt byggestart er januar 2019, og det er midtre del som skal tas først. Hele Thorvald Meyers gate skal ikke graves opp samtidig. Arbeidet er inndelt i faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner. Etter at midtre del er ferdig, fortsetter vi i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate. Hver fase er estimert til å ta ca. 6 til 8 måneder.

Hvem kan jeg kontakte?

Fungerende prosjektleder: Alena Bakkan.
E-post: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Relevante dokumenter

Presentasjon fra møte med næringsdrivende (midtre og øvre del), 15.03.2017
Presentasjon fra møte med næringsdrivende (nedre del), 12.05.2017
Oppsummering, møte 1 i samarbeidsgruppa, 04.09.2017
Oppsummering, møte 2 i samarbeidsgruppa, 09.10.2017
Oppsummering, møte 3 i samarbeidsgruppa, 14.11.2017
Oppsummering, møte 4 i samarbeidsgruppa, 27.11.2017
Oppsummering, møte 5 i samarbeidsgruppa, 31.01.2018
Oppsummering, møte 6 i samarbeidsgruppa, 20.03.2018
Oppsummering, møte 2 i kommunikasjonsgruppa, 17.04.2018
Oppsummering, møte 7 i samarbeidsgruppa og kommunikasjonsgruppa, 12.06.2018
Oppsummering, møte 8 i samarbeidsgruppa og kommunikasjonsgruppa, 03.10.2018

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Del dette:

Facebook-kommentarer