oppgradering av thorvald meyers gate

Byggeperiode: Februar 2019–andre halvdel 2021.

Hvor?

Thorvald Meyers gate fra Hesselbergs gate i nord til litt nedenfor Søndre gate i sør.

Stenges for gjennomfartstrafikk

I februar 2019 startet oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. I forbindelse med oppgraderingen må deler av gata stenges for biltrafikk i perioder. Når vi arbeider i midtre del av gata, stenges strekningen mellom Nordre gate og Seilduksgata.
Les mer om stengingen

Anleggsarbeidet i midtre del

Arbeidet er delt inn i tre faser: midtre, nedre og øvre del. Vi starter i midtre del. Etter at midtre del er ferdig, fortsetter vi i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate. Hver fase er estimert til ca. 6 til 8 måneder.
Les mer om anleggsarbeidet i midtre del

Hvorfor oppgraderes gata?

I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraséen og de smale fortauene som gjør at det blir lite plass.

Trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Milepæler

  • Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut på høring.
  • 14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen.
  • 11. desember 2018 ble kontrakt signert med entreprenør.
  • Full byggestart var 25. februar 2019. Antatt ferdigstilling er første halvdel av 2021.

Dialog med næringsdrivende

Bymiljøetaten har gjennomført en rekke møter med næringsdrivende og gårdeiere i Thorvald Meyers gate, og vi har også lagt ut oppsummeringer fra møtene på nett. Les mer om møtene

Vil du holde deg oppdatert om prosjektet?

Hvem kan jeg kontakte?

Har du spørsmål om arbeidene og sikkerheten? Eller har du spørsmål om tilrettelegging og praktiske løsninger for varelevering, flyttelass, eller adkomst for beboere eller kunder? Send e-post til nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no 

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan Thorvald Meyers gate oppgraderes, som fremdriftsplaner? Eller har du andre spørsmål til Bymiljøetaten som byggherre? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no 

Har du spørsmål om beboerparkering eller ønsker å søke om refusjon av beboerparkering etter at du mistet tilgang til din private parkering som følge av arbeidene? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.noMerk eposten med «saksnummer 18/29975». 

Bymiljøetatens kundesenter

Åpent hverdager 8:00-15:30
Telefon: 23 48 20 30 
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no (e-posten merkes med saksnummer 18/29975) 

Nyheter om prosjektet

Signerte avtale om Thorvald Meyers gate (11.12.2018)
Storgata og Thorvald Meyers gate rustes opp for 1 mrd (20.6.2018)
Et skritt nærmere ny Thorvald Meyers gate (23.4.2018)
Slik blir nye Thorvald Meyers gate (22.11.2017)
7 grep for Thorvald Meyers gate (13.04.2016)

Del dette: