Byutvikling Grünerløkka

Våre prosjekter på Grünerløkka

På denne siden finner du informasjon om våre byutviklingsprosjekter på Grünerløkka. Her skriver vi om Markveien, Thorvald Meyers gate, Nedre Foss park, KVU Grünerløkka, samt Storgata med mer.

Markveien

Ombygging av Markveien

Markveien er omgjort til gang- og sykkelprioritert gate. Dette er et midlertidig tiltak i påvente av en varig ombygging av Markveien.

les mer

Thorvald Meyers gate

9 grep for Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate skal oppgraderes, og nå har Bymiljøetaten lagt ut forslag til reguleringsplan på høring. Hva betyr dette for Thorvald Meyers gate? Her oppsummerer vi reguleringsplanen i 9 punkter.

les mer

Nedre Foss park

Grünerløkkas nye, store park

På Nedre Foss har Bymiljøetaten bygd en av av de største parkene på Grünerløkka. Nedre Foss park er en moderne og variert park for barn og voksne som også formidler stedets historie.

les mer

KVU Grünerløkka

Storgata

Pilotprosjekt p-sensorer

Parkeringssensorer på Grünerløkka

Høsten 2016 monterte Bymiljøetaten parkeringssensorer på Grünerløkka. Testprosjektet varer i ca. to år og er del av Smart City-arbeidet hvor teknologi skal forenkle hverdagen for byens innbyggere.

les mer

Løkkaregnskapet

Løkkaregnskapet

«Løkkaregnskapet» er Oslos første bylivsregnskap og beskriver reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo.

les mer

Spørsmål og svar – KVU Grünerløkka